KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpory chovu prasat – 1. část

25/05/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Chov prasat je obor, v němž Česká republika totálně vyklidila pozice za dlouholeté nevšímavosti ministrů zemědělství s výjimkou ministra Ivana Fuksy a Petra Bendla, který na svého předchůdce navázal.

Loňský stav tohoto důležitého oboru je takový, že na domácí spotřebu 576 tisíc tun vepřového masa v živé hmotnosti jsme vyrobili už jenom 350 tisíc tun. Dovoz představoval 301 tisíc tun a vývoz 77 tisíc tun vepřového masa v živé hmotnosti, což představuje podíl dovozu na spotřebě 52,4 procenta. Pokles výroby pokračuje i v letošním roce.

 

V prvním čtvrtletí roku 2012 bylo v České republice vyrobeno v meziročním srovnání o 9,2 procenta vepřového masa v živé hmotnosti méně. Více údajů naleznete na: http://www.apic-ak.cz/?path=m9/mt261/mo16430.

 

Národní podpory chovatelů prasat v Evropské unii

Belgie

* Vyrovnávací příplatek na prasnici zařazenou v základním stádě a po čtvrtém vrhu jednorázově – 480 eur (12 000 Kč na prasnici).

Dánsko

* Příplatek na chovatele vepřového masa – 34 eur/prasnici, která je zařazena do základního stáda, a ročně 15 eur/prasnici (850 Kč zařazená prasnice + 375 Kč/prasnici).

Francie

* Podpora chovatelů prasat na obnovu ustájovacího místa – jednou za dva roky 240 eur/prasnici (6000 Kč za dva roky).

Irsko, Itálie

* Informace nezjištěny.

Německo

* Příspěvek pro chovatele prasat – na jedno porodní místo 65 eur/místo/rok (1625 Kč/místo/ rok).
* Příspěvek na čistý provoz (porodny, výkrmny atd.) – 1,8 eura/m2/rok (45 Kč/m2/rok).
* Příspěvek na kontrolu užitkovosti – plemenní kanci 150 eur/kus (3750 Kč/kance).

Nizozemsko

* Informace nezjištěny.

Portugalsko

* Příplatek na produkci vepřového masa – 8 centů na kilogram (2 Kč/kg).

Švédsko

* Příspěvek na čistotu chovatelského prostředí – prasata 32 eur/ rok/VDJ (800 Kč/rok/VDJ).

Velká Británie, Rakousko

* Informace nezjištěny.

 

(Pokračování příště)

Jan Veleba prezident Agrární komory ČR