KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Bendl: Ozeleňování musí být realistické

17/05/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Česká republika na zasedání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství Evropské unie (EU), které se konalo včera a dnes v Bruselu, v rámci jednání o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) prosazuje realistický přístup k ozeleňování.

 

Při debatě o budoucnosti Společné rybářské politiky ČR navrhla, aby součástí pravidel pro rozdělování finančních prostředků z Evropského námořního a rybářského fondu bylo i kritérium rozlohy obhospodařované sladkovodní plochy.

Česká republika patří k těm členským státům, které při jednáních o návrhu reformy SZP požadují podstatné snížení administrativních nákladů a také praktické uskutečnění navržených opatření v odlišných podmínkách členských států.

„Česká republika požaduje upravit návrh Evropské komise tak, aby byl realizovatelný pro farmáře i členské státy, nepřinášel nadbytečné administrativní náklady a neohrozil potravinové zabezpečení Unie,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Ministr Bendl v Bruselu přivítal debatu k doplnění dalších možností naplnění ozelenění ze strany farmářů. Mezi hlavní požadavky v rámci debaty patřilo zohlednění ekologického hospodaření, rozšíření možností „ozelenění z definice“, a to především zohledněním výměry travních porostů nad 70 % výměry podniku nebo o hospodaření v režimu integrované produkce.

„Česká republika je otevřena diskuzi k rozšíření výčtu samotných nástrojů pro realizaci ozelenění, nicméně považujeme za nutné, aby takové řešení nevedlo k výrazným rozdílům mezi požadavky kladenými na zemědělce jak v rámci členských států, tak v celé Unii a volba opatření ze seznamu by měla být ponechána na členském státu,“ uvedl ministr Bendl. Za zásadní považuje i požadavek na vyloučení trvalých kultur z povinnosti vyčlenit 7 % obhospodařovaných ploch do klidu.

Ministr Bendl zásadním způsobem přispěl do debaty k tématu spolufinancování chovu sladkovodních ryb a podpory rybářství v  programovém období 2014 – 2020. „Pro sladkovodní akvakulturu je důležité zaměřit podpory na inovace, transfer technologií a udržitelný rozvoj akvakultury. Navrhl jsem doplnit jako kritérium pro rozdělování finančních prostředků na úrovni EU rozlohu obhospodařované sladkovodní plochy. To by mělo dále přispět k zohlednění významu sladkovodní akvakultury, která je často opomíjena, přestože má významný socioekonomický dopad a představuje částečnou kompenzaci za ubývající mořské zásoby,“ řekl ministr Petr Bendl.

ČR dlouhodobě považuje za prioritu podporu konkurenceschopné akvakultury s důrazem na ochranu životního prostředí a podporu přechodu k udržitelnému rybolovu.

V Bruselu měl ministr Bendl také několik bilaterálních jednání – s novým ministrem zemědělství Slovenské republiky Ĺubomírem Jahnátkem, s ministrem nastupujícího předsednictví Sofoclisem Aletrarisem z Kyperské republiky, ministrem Španělského království Miguelem Arias Cañetem a Itálie Mariem Cataniou. Jednal také s europoslancem Luisem Manuelem Capoulas Santosem, zpravodajem Evropského parlamentu u klíčových reformních návrhů budoucí SZP.