KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropský účetní dvůr kritizuje návrhy zemědělské reformy

04/05/12
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

 

K návrhům budoucí podoby SZP v EU po roce 2013 vznesl vlastní připomínky i Evropský účetní dvůr.

Na seznam kritiků návrhů reformy společné zemědělské politiky v EU po roce 2013 se nyní přidal také Evropský účetní dvůr (The Court of Auditors, ECA). V prohlášení, vydaném v uplynulém týdnu, lucemburští auditoři sice uznali snahy Evropské komise o zjednodušení, došli ale k závěru, že právní rámec zemědělské politiky jako celku i přesto zůstává příliš složitý. Toto hodnocení se týká klíčových oblastí jako je zejména greening nebo rozvoj venkova.

 
„I přes tvrzení o orientaci na výsledek zůstává navrhovaná budoucí podoba SZP v podstatě i nadále významně orientovaná na kontrolu a řízení výdajů a tím víc zaměřená na dodržování legislativních předpisů než na dosažení výkonnosti“, uvádí se v prohlášení ECA. Evropská komise přitom nejenom že svoje cíle definovala dostatečně jasně, stanovila ale i vhodné měřené veličiny pro kontrolu výsledků.

 
Administrace Cross Compliance zůstává pro příslušné národní úřady i přes zamýšlené zjednodušení obtížná. V rámci rozvoje venkova je ECA toho názoru, že není zaručeno, že se finanční podpora skutečně dostane tam, kde je nejvíc zapotřebí.

 
Auditoři ECA, kteří provádějí kontrolu účetnictví jednotlivých zemí EU, kromě toho nejsou spokojeni ani s definicí „aktivního zemědělce“. Z jejich pohledu zde přetrvává riziko, že by finanční prostředky mohly i nadále směřovat do rukou nezemědělců. Doporučují proto obecné a jednoduché definování tohoto pojmu. K tomu existují různé možnosti, které již byly využity v řadě členských zemí. Jako příklad jmenoval Evropský účetní dvůr doslovné propůjčení tohoto statusu veřejným subjektem nebo orientaci na skutečné náklady na ekonomické riziko spojené s podnikáním v oboru zemědělství. Naopak není možné vyloučit z podpory fyzické nebo právnické osoby, které nemají jako hlavní účel podnikání vykonávání zemědělské činnosti.

 
ECA zdůraznil, že je nerealistické očekávat, že by mohly být v předstihu zohledněny všechny možnosti. Je proto nutné dlouhodobě sledovat změny předpisů. (AgE)