KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EU omezuje náhrady za vývoz živočišných produktů

10/05/12
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

 

 

EU snižuje refundace na vejce, hovězí maso a výrobky z vepřového masa vzhledem k dosahovaným zvýšeným cenám.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Řídící výbor pro živočišné produkty rozhodl, že většina náhrad za vývoz vajec a vaječných produktů má být s okamžitou platností zrušena. Komise uvádí, že ceny vajec dosáhly vysoké úrovně vzhledem k nedostatku na domácích trzích, a to především pro zpracovatelský průmysl. V platnosti zůstanou pouze refundace za albumin dodávaný na asijské trhy (zůstanou nezměněné: €19/100kg).

Refundace za hovězí jatečná těla budou sníženy o třetinu z €244/t na €163/t a odpovídající způsobem i pro vykostěné a dělené maso. Trh je těsný, produkce poměrně nízká a ceny vysoké. Snižuje se export, ale i import, v důsledku celosvětového nedostatku hovězího.

Exportní náhrady u drůbeže zůstanou beze změny (u zmrazených kuřat: €325/t).

U výrobků z vepřového masa (šunky, uzeniny aj.)se náhrady sníží na nulu, protože podle Komise při současné stabilitě trhu nejsou nutné. 

EU Food Law, 2012, č. 259, s. 9-10

Zařazeno v Aktuality, v zahraničí