KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

61 let českého strávníka

24/05/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

SPOTŘEBA POTRAVIN 1950–2010

 

Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let 1950 až 2010 celkem 7 135 kg obilovin v hodnotě mouky, z toho 241 kg rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 786 kg chleba. Masa v hodnotě na kosti (vč. vnitřností) spotřeboval 4 659 kg, tj. z toho cca 30 prasat, 4,5 kusu skotu a 495 kusů drůbeže. Mléka (v hodnotě mléka bez másla – konzumní mléko sýry tvarohy sušená a kondenzovaná mléka ostatní www.czso.cz

Výpočty v tabulkách jsou prováděny z nezaokrouhlených údajů (vč. součtů) mléko, sýry, tvarohy, mléka, mléčné výrobky) spotřeboval 13 291 kg, takže při současné průměrné roční dojivosti 7 127,8 litrů by potřeboval průběžně 2 dojnice. Konzumního kravského mléka spotřeboval 5 915 litrů a sýrů 376 kg. Na spotřebu 16 460 kusů vajec by musel postupně chovat 64 slepic. Na spotřebu 5 879 kg brambor by bylo potřeba při výnosu 29 t/ha 0,2 ha pěstební plochy. 0,26 ha s výnosem 15,6 tun cukrovky zajistilo spotřebu 2 318 kg cukru na jednoho obyvatele ČR. Průměrný obyvatel vypil také 8 667 litrů piva – pro představu cca 87 stolitrových sudů. Od roku 1995 do roku 2010 vykouřil průměrný obyvatel 105 135 cigaret, což při 20 kusovém balení představuje 5 257 krabiček.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Co jsme snědli za 61 let?
Stravování v průběhu několika desetiletí
Obiloviny
Mlýnské a pekárenské výrobky
Maso a ryby
Mléko 
Sýry 
Mléčné výrobky a vejce
Oleje a tuky 
Ovoce
Zelenina
Luštěniny a brambory
Cukr, cukrovinky, cukrářské výrobky
Nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje
Alkoholické nápoje a cigarety

Informace ke stažení