KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vepřové maso zdraží

25/04/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Veletrh Techagro na brněnském výstavišti přizval k účasti nejen samotné vystavovatele, ale i velkou část především zemědělské veřejnosti. Moderní technika pro polní práce a k vybavení stájí je přehlídkou budoucnosti agrárního sektoru. Agrární komora ČR na každém tomto veletrhu oceňuje osobnosti, které se o technický rozvoj odvětví nejvíc zasloužili.

 

Letos představenstvo komory rozhodlo, že za mimořádný osobní přínos pro agrární odvětví a rozvoj komory udělí pamětní medaili nestorovi českých zootechniků a praktických výzkumníků Ing. Vlastimilu Kozlovi, který letos 25. března oslavil devadesát let.

 

Rostlinná produkce dominuje nad živočišnou

„České zemědělství táhne rostlinná produkce a výrazný nárůst nové zemědělské techniky to dokresluje. Stačí uvést příklad hovořící za vše. V roce 2011 se do České republiky dovezlo a také v ní vyrobilo celkem 2321 traktorů. Meziroční index činí 124,“ uvedl ve své úvodní řeči během zahájení veletrhu Techagro Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR. Připomněl ale zároveň narůstající nerovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou produkcí. Zatímco rostlinná jde z roku na rok nahoru, živočišná se místy až strmě propadá. To přináší neúměrnou potravinovou nesoběstačnost a z ní, také po dlouhých letech, přicházející důsledky – zdražení potravin. „První byla vejce a právě nyní přichází vepřové maso a jsme v situaci, kdy zemědělství přestává být věcí jenom samotných zemědělců, ale stane se věcí všech občanů a vedoucích politiků,“ řekl Veleba.

„Zatímco státy EU-15 hmotně podporovaly vlastní chovatele prasat (národní i regionální podpory nad rámec společné zemědělské politiky EU), domácí chovatelé naopak ztráceli pod tímto tlakem konkurenceschopnost. Zemědělci prodělávali až čtyři koruny na kilogram vyprodukovaného vepřového. Ekonomika z chovů prasat tak byla značně ztrátová. Dovozy masa postupem let lineárně rostou a vytlačují místní dodavatele z trhu.

Situace, před kterou jsme dlouhodobě varovali, právě skutečně nastala. Tlak zahraničních chovatelů a zpracovatelů masa vygradoval a společně s ním i ceny za jednotku. Protiargument, že výpadek tuzemské produkce prasat a vepřového masa kdykoli bez problémů nahradíme dovozem, se ukázal jako chybný, protože i v Evropě začíná vítězit poptávka nad nabídkou a rychle rostou ceny jak živých prasat, tak vepřového masa,“ uvedl Jan Veleba.

 

Pád komodity s velkou tradicí

Otevřený trh Evropské unie, národní zemědělská politika podporující domácí farmáře ve starých zemích EU, obchodní politika některých zpracovatelů a obchodních řetězců a hlavně pasivita české strany tak spolu způsobily pád komodity, která je v ČR vlastní a má svou tradici. Státní pomoc přichází pozdě, protože s prodělkem nelze hospodařit donekonečna.

„Zákonitosti trhu tedy dopadnou na naše spotřebitele v plné síle a projeví se v razantním růstu ceny masa na pultech prodejen – a to se děje již právě teď,“ upozornil Veleba na veletrhu veřejnost a následně i na tiskové konferenci komory během předposledního dne veletrhu.

„Česká republika tak přichází o další odvětví, které přinášelo efekt nejenom ve využití primární zemědělské produkce, ale také v přidané hodnotě, zaměstnanosti.“

O těchto bolestech českého zemědělství a důvodech snižující se konkurenceschopnosti se také hovořilo na konferenci Agrární komory ČR, během níž diskutovali politici z celého spektra politických stran spolu se zemědělci. Jediné, co mohlo přítomné potěšit, byla skutečnost, že ani jedna z politických stran se nepodepíše pod návrh na zrušení zelené nafty, která sektoru přináší ročně úsporu na jinak drahém palivu za více než miliardu korun.

 

Podporují české komodity a potraviny


Na tiskové konferenci se novináři dozvěděli důvod, proč jsou na stáncích komory během různých veletrhů i loga Czech Tourismu a Billy. Zatímco Česká centrála cestovního ruchu (Czech Tourism) se od loňského roku podílí na propagaci nejlepších regionálních potravin, supermarkety řetězce Billa zase propagují české biopotraviny a v celé síti nabízí jen české maso. Společně tak s Agrární komorou ČR dávají zelenou českým potravinám a podporují tak naše zemědělce a potravináře.

Eugenie Línková