KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodiky k provádění nařízení vlády

25/04/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů – platná pro rok 2012.
Přílohy
Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., pro rok 2012 (PDF, 322 KB)
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů – platná pro rok 2012. 
Přílohy
Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., pro rok 2012 (PDF, 299 KB)
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů – platná pro rok 2012.  
Přílohy
Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., pro rok 2012 (PDF, 505 KB)
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb.