KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodický pokyn č. 2/2012: Sady, vinice, meziřadí a krajinné prvky v EZ

24/04/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Metodický pokyn č. 2/2012 upravuje pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.

 

Rok vydání: 2012


Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MP č. 2/2012  (PDF, 2 MB)

Související legislativa: Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, Nařízení Rady (ES) č. 834/2007