KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kuřecí strojně oddělené maso z Německa nevonělo

06/04/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Z událostí uplynulého týdne stojí za zmínku do Německa vrácených 20 863 kg kuřecího strojně odděleného masa, které bylo určeno do výroby. Inspektoři Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina zjistili, že zásilka zmražené suroviny vykazovala smyslové změny (barva, pach) a ani označení palet nebylo v souladu s nařízením č. 853/2004, příloha II, oddíl I, písm. C, bod 10. Celá zásilka byla vrácena.

V Libereckém kraji veterinární inspektoři zjistili prodej tepelně opracovaných masných výrobků s prošlou dobou použitelnosti. V prodejně CZ 4649 nabízeli různé uzeniny a nebalená uzená masa v celkové hmotnosti necelých 60 kg. Případ je dále v šetření.

V jihomoravském kraji neohlásil příjemce (výrobna CZ 20509) přijetí 9 zásilek výsekového masa z jiné země EU (ze Slovenska). Šlo o zhruba 2 000 kg hovězího masa a masných výrobků. Zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

A na Vysočině ještě jednou. V řeznictví CZ 15270 při kontrole inspektoři zjistili, že u prodávaného hovězího masa nejsou vystaveny požadované informace, jde o porušení zákona o potravinách, § 8, odst. 2. Zákazník totiž má být informován o datu poražení, kategorii, apod. Zahájeno řízení o uložení pokuty.

Toto jsou asi pro představu „nejzávažnější“ pochybení, se kterými se orgány státního veterinárního dozoru setkaly v uplynulém týdnu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS