KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská komise upravila pravidla dovozu konzumních brambor z Egypta

06/04/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím upravila podmínky dovozu brambor z Egypta, a to ve vztahu k omezení šíření bakterie Ralstonia solanacearum, která může způsobit hospodářsky závažné škody při pěstování brambor.

Evropská komise v důsledku přijetí nového režimu intenzivní kontroly hlíz brambor v Egyptě, který by měl garantovat nepřítomnost patogenu Ralstonia solanacearum na bramborech určených k dovozu do Evropské unie, vydala prováděcí rozhodnutí 2011/787/EU, kterým přizpůsobila požadavky na dovoz egyptských brambor do EU. K tomuto kroku přistoupila Komise také proto, že během dovozního období 2010/11 nebyl v EU zaznamenán případ výskytu tohoto patogenu.

Dovážet nesadbové, tedy konzumní hlízy brambor původem z Egypta do EU je povoleno, jen pokud byly vypěstovány v oblastech prostých této bakterie, které jsou uvedeny na oficiálních seznamech poskytnutých Egyptem Evropské komisi (viz příloha Seznam oblastí A, Seznam oblastí B). Dovážené hlízy musí být dále na obalu zřetelně označeny návěskou s nemazatelným individuálním úředním číselným kódem oblasti zařazené na "seznamech" a opatřeny rostlinolékařským osvědčením, ve kterém je v kolonce „Rozlišovací znaky“ číslo partie a v kolonce „Dodatkové prohlášení“ individuální úřední číselný kód. Další podmínkou je, že hlízy brambor mohou být vyvezeny pouze exportérem, který je v Egyptě úředně registrován a jehož identifikační údaje musí být uvedeny na každé zásilce (Seznam exportérů, doplněk 1, 2, 3). Vstup těchto zásilek na území EU je povolen výhradně přes schválená vstupní místa na vnějších hranicích EU. V České republice se dovozní rostlinolékařská kontrola těchto zásilek neprovádí, neboť ČR nemá hranici s žádnou třetí zemí.

Ralstonia solanacearum je původcem hnědé hniloby bramboru a může způsobit významné hospodářské škody v porostech brambor a na sklizených hlízách. Tato fytopatogenní bakterie je dle národní i evropské legislativy regulovaným (karanténním) škodlivým organismem, jehož zavlékání a rozšiřování je na území EU zakázáno. Při podezření z výskytu tohoto patogenu nebo jeho potvrzený výskyt je každý občan povinen ohlásit přímo buď SRS nebo prostřednictvím obecního úřadu.

 

Odborný garant: Ing. Vladislav Rašovský, tel. 545 110 490, mob. 724 247 362, vladislav.rasovsky@srs.cz.

 

Doplněk 1

Doplněk 2

Doplněk 3

Seznam A

Seznam B

Seznam exportérů

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS