KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EP: Cílem zemědělské politiky EU by mělo být zachování biodiverzity

27/04/12
viz. zdroj

Zdroj: © Evropská společenství, http://www.europarl.europa.eu/

 

Zachování a obnovení poničených ekosystémů by mělo získat vyšší politickou prioritu, uvádí se v usnesení, které poslanci schválili v pátek.

 

Jelikož EU nesplnila svůj celkový cíl v oblasti biodiverzity v roce 2010, zachování biologické rozmanitosti by se nyní mělo stát součástí cílů klíčových unijních politik, dodává text. Životnímu prostředí škodlivé dotace by podle poslanců měly být jasně identifikovány a zrušeny do roku 2020.

 

Poslanci odkazují na nedávné studie poukazující na neustálý úbytek biologické rozmanitosti v EU, který vede k neblahým ekonomickým nákladům pro společnost a nebyl dosud dostatečným způsobem zohledněn v hospodářských a dalších politikách.

 

Usnesení, které bylo přijato 414 hlasy pro a 55 proti (64 poslanců se zdrželo hlasování), navazuje na strategii EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020, kterou předložila Evropská komise v květnu 2011.

 

“Služby, které nám příroda poskytuje, jako čistá voda, čistý vzduch, úrodná půda, potraviny, nejsou klíčové pouze pro blaho lidstva, ale představují také astronomickou ekonomickou hodnotu. Podle ekonomů ztrácíme každý rok 3% HDP kvůli úbytku biologické rozmanitosti. EU to rok co rok stojí 450 miliard eur. V porovnáním s těmito čísly je 5,8 miliard ročně za Naturu 2000 výhodná investice!,” řekl zpravodaj Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL).

 

Pravým klíčem k řešení není dle usnesení nová strategie, ale spíše projednávané reformy společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky a víceletý finanční rámec (2014-2020).

 

Přeorientování SZP

 

Poslanci zdůrazňují, že společná zemědělská politika (SZP) se neomezuje pouze na zajištění potravin a rozvoje venkova, ale je také klíčovým nástrojem zachování biologické rozmanitosti. Litují, že opatření na ochranu životního prostředí nebyla dosud při zastavení celkového úbytku biodiverzity úspěšná.

 

SZP by měla být přeorientována na náhrady zemědělcům za poskytování veřejných statků, vzhledem k tomu, že trh v současné době nezačleňuje ekonomickou hodnotu důležitých veřejných statků, které zemědělství přináší, říkají také poslanci.

 

EU by měla identifikovat biodiverzitě škodlivé dotace

 

Všechny platby SZP, včetně těch uskutečněných v roce 2014, by se podle poslanců měly opírat o “pevná pravidla podmíněnosti, která pomáhají zachovávat biologickou rozmanitost a ekosystémové služby,” včetně předpisů o ochraně ptáků a přírodních stanovištích, vodě, pesticidech a biocidech.

 

Aby bylo zabráněno úbytku biologické rozmanitosti, je třeba posílit inspekci v oblasti zemědělských postupů. Všechny stávající dotace poškozující životní prostředí by měly být identifikovány a do roku 2020 postupně zrušeny, dodávají poslanci.

 

Postup: nelegislativní usnesení

Plenární zasedání Životní prostředí − 20-04-2012 – 12:53

Odkaz : 20120419IPR43562

Zařazeno v Aktuality, v zahraničí