KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

České ovoce – bezpečný produkt pro spotřebitele

05/04/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

 Při pěstování ovoce se používají všude na světě prostředky na ochranu rostlin. Česká republika má velmi dobře zpracované šetrné technologie pěstování, především režim „Integrované produkce ovoce“, kde je při pěstování používáno minimum chemických látek, které jsou v řadě případů nahrazovány biologickými metodami a postupy s cílem ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

 

Tuto skutečnost potvrzují objektivní výsledky zjišťování obsahu reziduí pesticidů v ovoci, které provádí pravidelně Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Polovina vzorků českého ovoce neobsahovala vůbec žádné ani stopové množství reziduí, zatímco produkty z EU a mimo EU jen u čtvrtiny vzorků.

Ovocnáři rovněž využívají ze všech zemědělských komodit nejvíce biopreparátů. Sady v ČR zaujímají jen 0,4 % výměry zemědělské půdy v ČR a spotřebovávají jednu třetinu všech biopreparátů spotřebovaných v ČR (Zdroj: Státní rostlinolékařská správa, data za rok 2010 http://eagri.cz/public/web/file/123515/spotreba_UL_dle_kategorii_2010.pdf.