KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

BIO ovoce se pěstuje i v ČR

05/04/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Společně krok za krokem s Billou a Agrární komorou ČR

 

Jestli existují bio brambory, proč by nemohlo taky být bio ovoce. I o ně má velký zájem řetězec Billa a chtěl by mít bio jablka, bio třešně, ale i bio hrušky z českých sadů ve svých regálech. A že tu tyto plody z ekologicky obhospodařovaných sadů jsou, prozradí čísla, tak jak je uvádí Agrární komora ČR. Stačí dvě. Jednak je to celková výměra ovocných sadů v ČR, která je zhruba 23 tisíc hektarů a z toho v ekologickém režimu, bez chemických ošetření je 28 %. Není to tedy zase tak málo a dlužno dodat, a to je třetí číslo, že plných 52 % sadů z celkové výměry je v tak zvané integrované produkci. Trochu zakukleně řečeno to znamená, že i na těchto výměrách se nejen chemickými látkami neplýtvá, ale prakticky se nevyužívá žádných chemických postřiků a hnojí se přirozeně, zase bez zásahu chemie. A jelikož značka bio je opravdu za čistou přírodní produkci, od integrované k ekologické produkci je už sice jen krůček, ale čisté bio to ještě není. Už to ale nutně potěší a řada států Evropské unie si může z České republiky brát příklad.

V ekologickém režimu se pěstují nejvíc jablka, švestky s blumami a meruňky. U hrušek to není zase tak tam moc, ale i část jejich produkce je s označením bio. Každému bude asi jasné, že ovoce, kde se nepostřikuje proti různým hmyzím škůdcům, ale i rostlinným chorobám není tak krásně vymodelované bez jakékoliv deformace nebo poskvrny, proto je na pultech obchodů a supermarketů dost vzácně, za to do džemů a ovocných šťáv se využívá bohatě.

Hodně by o tom mohla vyprávět rodina Syrovátkových, která hospodaří v Zámeckých sadech Chrámce. Je to rodinný podnik který působí v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří, ve IV. Ochranném pásmu.Tak jako se obec musí šetrně stavět k vodním zdrojům, tak se Syrovátkovi chovají ke stromům ve svých sadech. Celková plocha sadů není přitom malá, jedná se o 195 ha, 1,9 ha vinic + 7 ha trvalých travních porostů.V ekologickém režimu je celá výměra včetně veškeré ostatní produkce.

Hlavním druhem ovoce, které farma produkuje jsou hrušky, které pěstuje na více než polovině výměry. Vedle ovocnářské výroby se věnujeme i chovu ovcí, které v sadech působí jako živé sekačky a půdu zároveň i řádně a přírodně hnojí.

Na pozemcích, kde už po řadu let zcela abstinuje jakákoliv chemie byl vykonán botanický a entomologický průzkum. Ten upozornil na výskyt skupin kriticky ohrožených druhů a druhů uvedených v Červené knize. Během krátké doby se vytvořila v sadech biologická rovnováha mezi predátory a škůdci. Manželé Syrovátkovi a jejich děti jsou proto právem hrdí na tuto skutečnost a nelitují toho, že se jako restituenti vzdali života ve velkoměstě a šli hospodařit po létech na pozemky, které nuceně museli opustit jejich předci. Jak dnes říkají, nebylo až tak těžké pěstovat, ale co bylo zpočátku nejtěžší, je samotný prodej ovoce. Z valné části jej dnes zhodnocují v různých džemech, ovocných pálenkách a přírodních šťávách, za tyto produkty se také dostali mezi vítězné firmy v soutěži o nejlepší regionální produkty kraje Přemysla Oráče, tedy Ústeckého. Hospodaří v ekologickém režimu již od roku 1997, od doby, kdy ještě ekologické zemědělství nebylo dotačně podporováno pro vyrovnání ztrát z tohoto systému hospodaření. Až po létech se jim tento způsob hospodaření začal vyplácet a dnes by už neměnili. Bezmála polovina produkce ovoce se v Chrámcích zpracovává tradičními metodami na výrobky, kde jsou vyloučeny jakékoliv chemické látky pro konzervaci a uchování. Označení bio jim proto právem náleží. Ekologicky se v sadech hospodaří a bez jakékoliv chemie se vyrábí džemy a ovocné šťávy stejně jako lihoviny. A co víc. Zatímco v jahodových, meruňkových a dalších druzích džemů dovážených například z Polska do ČR nedávno Státní zemědělská a potravinářské inspekce našla jen minimální procentuální zastoupení deklarovaného ovoce a skoro dvě třetiny základu tvořila jablečná dřeň, u džemů od Syrovátkových je název na obalu zárukou ovocného druhu. Když tam stojí, že jde o meruňkový džem, jsou tam meruňky, a totéž platí v případě třešní, višní , hrušek a dalšího ovoce.

Ovoce s označením bio se sice produkuje nákladněji,ale zájem o něj roste a čeští ovocnáři vloni na velké zemědělské výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích poprvé vystavovali s certifikáty kolekce jablek a hrušek. A zase jen pro zajímavost dodejme, že u bio jablek jsou nejvíc zastoupené odrůdy Idared, Spartan a Golden Delicious. A jelikož je ekologická produkce náročnější než klasická, je z těchto důvodů i cena vyšší a to někdy dvoj až trojnásobně.

Eugenie Línková

Regionální agrární komora Ústeckého kraje měla svůj stánek i na letošním potravinářském veletrhu Salima v Brně .Jak je ze snímku patrné, mezi vyznamenanými potravinářskými výrobky nechyběly ani bio džemy z Chrámců od rodiny Syrovátkových.