KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 15. kolo příjmu žádostí o dotaci

02/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dne 24. 2. 2012 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 15. kolo příjmu žádostí o dotaci.

 

Toto zpřesnění se týká sjednocení níže uvedené formulace s ostatními Pravidly PRV. Pro žadatele tímto nedochází ke zpřísnění podmínek Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

 

Původní znění Pravidel:

Kapitola 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno b):

„Na dotaci není právní nárok. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z podpisu Dohody“.

 

Upravené znění Pravidel:

Kapitola 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno b):

„Před podpisem Dohody není na dotaci právní nárok. Podpisem Dohody vzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace za splnění podmínek stanovených Dohodou a Pravidly a SZIF povinnost dotaci poskytnout“.

 

Pravidla IV.2.1  (PDF, 527 KB)