KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Závěry maďarského předsednictví k budoucnosti Společné zemědělské politiky

23/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Zveřejnění oficiálních legislativních návrhů k budoucímu směřování SZP předcházela řada formálních, neformálních i technických jednání ke Sdělení EK a rovněž snaha maďarského předsednictví dosáhnout v březnu 2011 k tomuto Sdělení přijetí závěrů Rady.

 

Toto úsilí maďarského předsednictví nicméně nebylo naplněno a Rada na svém jednání dne 17. 3. 2011 přijala pouze závěry předsednictví podpořené kvalifikovanou většinou členských států (proti znění textu se vyslovily delegace Velké Británie, Švédska, Dánska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Malty). Hlavní překážkou pro schválení plnohodnotných závěrů Rady se stala především malá ambicióznost textu, problematické formulace v kontextu financování SZP a budoucí podoby tržních opatření a rovněž nedostatečný akcent na vyrovnání podmínek mezi členskými státy.

 

Přílohy


Závěry Rady  (PDF, 105 KB)