KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zámecké sady Chrámce

30/03/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Sady a ekologie

Zámecké sady Chrámce jsou rodinným podnikem  který hospodaří v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří, ve IV. Ochranném pásmu.

Jsme ekologickým provozem zaměřeným na  pěstování ovoce s jeho následným zpracováním. Farma šetrně hospodaří nejen v oblasti vlastního provozu, ale snaží se i o popularizaci šetrného přístupu k přírodě a prostředí.    

 

Zámecké sady Chrámce jsou zemědělským provozem – rodinnou farmou.

Celková plocha sadů cca 92 ha,1,9 ha vinic +7 ha trvalých travních porostů. V ekologickém režimu je celá výměra včetně veškeré ostatní produkce.

Hlavním druhem ovoce, které farma produkuje jsou hrušky, které pěstujeme na více než polovině výměry. Vedle ovocnářské výroby se věnujeme i chovu ovcí. Hlavním důvodem chovu ovcí je vypásání sadů vysokokmenů.

 

Na pozemcích byl vykonán botanický a entomologický průzkum, kde byl dokladován výskyt skupin kriticky ohrožených druhů a druhů uvedených v Červené knize. Během krátké doby se vytvořila v sadech biologická rovnováha mezi predátory a škůdci. Hospodaříme v ekologickém režimu od roku 1997, tedy od doby, kdy ekologické zemědělství nebylo dotačně podporováno pro vyrovnání ztrát z tohoto systému hospodaření.Hospodářství je kontrolováno CZ-KEZ, kontrolní organizací Mze. V podstatě jde o způsob hospodaření s vyloučením jakýchkoliv nepřirozených vstupů a zásahů.

 

Cca 45 % ovoce šetrným způsobem zpracováváme tradičními metodami na výrobky, kde jsou vyloučeny jakékoliv chemické látky pro konzervaci a uchování.

 

Odrůdová skladba

Třešně:
Napoleonova, Kaštanka, Van, Granát

Višně:
Morella pozdní, Morellenfeuer, Fanal

Jablka:
James Grives, Šampion, Rubín, Princ Albert, Oldenburg, Gloster, Golden Delicius, Starkinson, Idared, Kids Orange.

Meruňky:
Velkopavlovická, Rakovského

Víná réva  : Svatovavřinecké, Rulandské šedé

Hrušně:
Clappova, Konference, Boscova Lahvice, Dielova, Lucasova, Arněská, Madame Verte, Wiliemsova, Dicolor

Švestky:
Hanita, Katinka, Tegera, Tipala

Chladírna a mrazírna

Prostory chladírny  jsou umístěny přímo ve středu hospodářské části špýcharu. Teplota je kontrolována nejen čidly v prostoru, ale i uvnitř zachlazovaného a chlazeného materiálu.

Regulace teploty je možná i místně v různých částech prostorů. Teplotu lze nastavit od+ 4 . Prostor je dimenzován na 40 t ovoce a finálních výrobků.

Sušárna ovoce

K sušení ovoce se používají 3 elektrické  pece s kapacitou každé z nich 90 kg čerstvého ovoce.

Příprava jádrového ovoce je prováděna na loupacím stroji, který ovoce nejen oloupe, ale i odjadřincuje a automaticky nakrájí na měsíčky.

 

Ovocné pálenky

Pálenky se vyrábějí v lihovaru klasického řešení s topeništi na dřevo a dřevěné štěpky. Všechny kotle a trubky kde protéká zákvas,surový alkohol i destilát jsou z měděných, nebo skleněných trubek. Chladící medium je voda, která proudí v uzavřeném okruhu s tepelnými čidly.

Vzhledem k tomu, že zpracováváme pouze vlastní ovoce, garantujeme výrobu odrůdových pálenek. Jakost je dána kvalitou kvasu a kvalitou destilace, které je věnována zásadní pozornost. Vzhledem tomu že ovoce je sklízeno dle stupně zralosti, jsou jednotlivé odrůdy ovoce sklízeny odděleně. Odrůdové ovocné pálenky jsou vyráběny tradiční metodou.
Kromě standardních lahví jsme schopni na přání poskytnout lahve z nabídkového katalogu, popřípadě do plnit lahví dle přání klienta.

Veškerá produkce je kontrolována jak pravidelnými kontrolami potravinářské inspekce tak i úředníky celní zprávy

Kontroly alkoholu se zaměřují na autenticitu (doslazování, přídavky kvasinek…..) a kvalitu destilace (obsahy nevhodných alkoholů, butylů, cizorodých látek, čirosti…..). Testy se provádějí jak na moderních chemických přístrojích (chromatografech, polarimetrech…..) tak i sensoricky. Vzorky se odebírají pravidelně pracovníky kontrolních orgánů.  Níže jsou uvedené odrůdy ze kterých se pálí destilát, ovšem ne z každé odrůdy každý rok.

Byli jsme spoluřešiteli státního grantu Vytvoření databáze markerů a poměru izotopů pro stanovení pravosti a autentičnosti ovocných destilátů. V praxi to znamená, že vzorky jednotlivých druhů destilátů byli analiticky prověřovány jako etalony pro stanovení autentičnosti ovocných destilátů vyráběných jinými podniky.

 

Čerstvé ovoce

Sklizené ovoce je před příjmem tříděno na ovoce určené ke vlastnímu zpracování, k prodeji podnikům k průmyslovému zpracování a část ovoce je  vybrána ke skladování a přímému prodeji.

Toto třídění probíhá zejména u hrušek, které jsou naší hlavním  a nejvýznamnějším druhem pěstovaného ovoce.

Džemy

Zpracovává se jen vytříděné ovoce. Na technologické lince je před dávkováním do vakuového kotle ovoce odpeckováno( u jádrovin) nebo  zbaveno slupek, jádřinců (u jádrového ovoce). Vaření probíhá ve stanoveném (určeném) režimu. Výsledný produkt je plněn horkým rozlivem a dávkován do zvolených obalů. Výroba je specialisovaná na džemy z peckovin a jádrového ovoce.

 

Mošty

Vytříděné a omyté ovoce je dopravováno do moštovací linky, kde je protiproudem vody omyto. Plody se drtí a jsou sypány do lisu. Přírodní šťáva je čerpána do připravených tanků. Z tanků je  čerpadlem přečerpána do pasterovny, kde se šetrně pasteruje a plní do 5 a 3 litrových certifikovaných "bagů" V těchto nádobách chladne, je uskladněna a posléze distribuována klientům podle jejich požadavků na množství a čas dodávky. Čistě přírodní šťáva se nijak nedoslazuje a není ošetřena žádnými chemickými konzervanty. Šťáva obsahuje sediment ( vlákninu ), která je charakteristickým znakem přírodního nápoje. U takto dodávaného balení je garantována trvanlivost před otevřením 12 měsíců, po otevření a je doba spotřeby minimálně 20 dnů. Speciální vypouštěcí ventil zabraňuje přístupu vzduchu při stáčení moštu – zabraňuje kontaminaci obsahu.

Dále vyrábíme i malé balení moštů o obsahu 0,2 l. pro okamžité osvěžení. Toto balení připravujeme do sklenic.

 

Chov ovcí

Základní stádo matek 150 ks. v kontrole užitkovosti plemene Bergshaf je chováno k vypásání sadů. V průměru máme ročně cca. 200 jehňat, které jsou prodávána jako zástavová, nebo  jako jateční zvířata. Ovce jsou chována během zimy v areálu 2 ha. v krytých přístřešcích na hluboké podestýlce. V letním období jsou přeháněna do sadů. Krmení je v letním období zelenou hmotou – vypásání, v zimním období jsou krmena ekologickým senem, které kupujeme z horských oblastí Krušných hor a ovocnými výpresky. 

 

Naše přednosti

 1. Hospodaříme v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří ve IV. ochranném pásmu.
 2. Celý provoz je certifikován v biokvalitě
 3. Zpracováváme pouze vlastní ovoce , tedy jsme schopni zaručit původ, odrůdovost a kvalitu zpracování ovoce.
 4. Soustřeďujeme se na šetrné tradiční zpracování ovoce dle starých receptůr.
 5. Ovoce zpracováváme „manufakturním“ způsobem za zachování všech hygienických a ostatních předpisů. Tím je zaručena stálá kontrola.
 6. Ovocné pálenky vyrábíme pouze zkvašováním moštů.
 7. Preferujeme prodej „přes dvůr“
 8. své výrobky dodáváme do Pražských hotelů
 9. Jsme schopni okamžitě reagovat na přání odběratelů zejména v oblasti rychlých dodávek, druhu balení a adjustace zboží.
 10. Jsme bezodpadovým hospodářstvím, veškerá produkce je zpracovávána na farmě.
 11. V uplynulém období jsme získali ocenění biopotravina roku za inovativní balení ovocných moštů v Bag in Box., 3. místo v soutěži biopotravina roku, regionální potravinu za extra višňový džem a hruškovou biopálenku, od Parlamentu ČR jsme dostali pamětní list za osobní přínos rozvoji českého podnikatelského prostředí. 
 12. Pro jednotlivé výroby a chov ovcí máme zpracován HCCP.
 13. V našem provoze pořádáme exkurze pro studenty, jsme konzultanty diplomních prací v oblasti ekologického pěstování a zpracování ovoce. Pořádáme prohlídky provozu pro seniory v den seniorů, jsme otevření pro prohlídky veřejnosti.
 14. V rámci obnovení tradic jsme spolupořadateli procesí sv. Marka, které se koná každoročně 25.dubna.
 15. Jsme zakládajícími členy sdružení pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci, kde se podařilo zpevnit kapli a zakrýt kapli novou střechou. 

 

 1. jsme rodinnou farmou, jsme schopni rychle reagovat na potřeby a přání odběratelů
 2. veškerá výroba je bezodpadová (ovocné výpresky sušíme a dodáváme na výrobu ovocných čajů a částečně zkrmujeme , pecky jsou připraveny pro další využití)
 3. výsledky testů a kontrolních měření pálenek jsou našim klientům volně k dispozici