KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vliv pasivní imunity na věk při prvním zapuštění

15/03/12
viz. zdroj

Zdroj: www.agronavigator.cz

Pokud telata rychle dosáhnou vysoké koncentrace imunoglobulinu v krvi, vyskytují se u nich vzácněji choroby, vyznačují se vyššími přírůstky živé hmotnosti a proto se mohou poprvé zapustit v nižším věku.

 

Pokud mají jalovičky v průběhu prvních 60 hodin po porodu vyšší koncentraci imunoglobulinu v krvi, je možné je dříve zapustit. To je výsledek jedné polské studie, v jejímž rámci byly jalovičky rozděleny do čtyř skupin na základě koncentrace imunoglobulinu v krvi v průběhu prvních 30 až 60 hodin jejich života:

 •Skupina 1: < 5 g/l,
•Skupina 2: 5 až 10 g/l,
•Skupina 3.: 10 až 15 g/l a
•Skupina 4: > 15 g/l.
 
 
 
Vědci evidovali kromě průběhu porodu, porodní hmotnost, vitalitu telat, časový okamžik a množství první dávky kolostra, výskyt a průběh onemocnění, věk při prvním zapuštění a jeho výsledek. Telatům byla po porodu odebírána krev (30 až 60 hodin) a poté ještě 21. a 28. den života.

 
 
Hlavními příčinami kompletního nebo parciálního selhání pasivního transferu byly špatná vitalita ve spojení s narušeným průběhem porodu a nízkým příjmem mleziva. Telata prvotelek byla více ohrožená v porovnání s potomstvem starších krav. Vnímavost k chorobám a závažnost jejich průběhu byla nejnižší u telat, která v průběhu prvních 30 až 60 hodin po porodu přijala tolik kvalitního mleziva, že koncentrace imunoglobulinů v jejich krvi byla vyšší než 10 g/l. Tato telata v průběhu prvních dvou týdnů neprodělala žádné onemocnění. Telata, u nichž koncentrace gamaglobulinů převýšila 15 g/l, méně často onemocněla infekcemi dýchacích cest. Jalovice, u nichž koncentrace gamaglobulinů v krvi v prvních 30 až 60 hodinách života byla vyšší než 10 g gamaglobulinů na litr, byly zdravější a dosáhly vyšších přírůstků, takže mohly být poprvé zapuštěny v nižším věku.

 
 
Více informací je k dispozici na stránce: www.journalofdairyscience.org
 
 
 
Früher Erstbesamung
 
Dlz primus rind, 2012, č. 2, s. 20