KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře o reformě Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

01/03/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Nadcházející období roku bude rozhodující pro nastavení nástrojů jak Společné zemědělské politiky EU, tak i Programu rozvoje venkova na plánovací období r. 2014 – 2020.

Na požadavcích ke Společné zemědělské politice  se nevládní agrární organizace a Mze shodly a bylo dosaženo určitého pokroku v jejich vyjednávání.

Proto představenstvo AK ČR rozhodlo o uspořádání celostátních seminářů k veřejné diskusi o této problematice spolu s KAK, RAK, OAK, PK ČR, ZS ČR, ČMSZP  a za spolupráce s Mze. Seminářů se zúčastní i představitelé členů Spolku pro obnovu venkova, Národní sítě místních akčních skupin a dalších organizacích působících ve venkovském prostoru.

Smyslem seminářů je vysvětlit současný stav ve vyjednávání o Společné zemědělské politice a vytipovat potřeby rozvoje venkova v rámci priorit, které představila Evropská komise a pokusit se dosáhnout shody na nastavení Programu rozvoje venkova České republiky na r. 2014 – 2020. Výsledky budou použity při jednání o konkrétních programech Programu rozvoje venkova.

 

 

Termíny seminářů a rozdělení účasti krajů:

 

7. 3. 2012 – Dům techniky Pardubice, Náměstí Republiky 2686, 532 27  Pardubice

                     pro kraje Liberecký, Pardubický a Královehradecký

 

21. 3. 2012 – Hotel Flora, Krapkova 34, 779 00  Olomouc

                     pro kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský

 

30. 3. 2012 – Kongresový sál, Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

                     pro kraje Vysočina a Jihočeský

                      

11. 4. 2012 – Hotel S.E.N., Malostranská 344, 251 66  Senohraby

                     pro kraje Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Prahu.

 

 

Koordinátorkou seminářů za AK ČR je Ing. Jaroslava Nekvasilová tel: 724 359 868, e-mail nekvasilova@akcr.cz

 

S ohledem na závažnost problematiky, kdy se vytváří podklady k jednání o konkrétních nástrojích a alokaci finančních zdrojů na dlouhou dobu, žádám, abyste zajištění seminářů věnovali mimořádnou pozornost.

 

S pozdravem

 

                                                                                              Ing. Jan Veleba v.r.

 

Přílohy:

1. Pozvánka

2. Dotazník

3. Návratka

 

Na tomto základě jsou hlavní prvky legislativního rámce pro SZP během období 2014 – 2020 stanoveny zejména  v těchto nařízeních:

v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci Společné zemědělské politiky (dále jen „nařízení o přímých platbách“ – viz bod II. tohoto materiálu),

v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů) (dále jen „nařízení o jednotné společné organizaci trhů“ – viz bod III. tohoto materiálu),

v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (dále jen „nařízení o rozvoji venkova“ – viz bod IV. tohoto materiálu)