KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sdělení Evropské komise k budoucí podobě Společné zemědělské politiky

23/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dne 18. 11. 2010 zveřejnila Evropská komise oficiální verzi Sdělení k budoucí podobě Společné zemědělské politiky.

 

Jedná se o materiál, jehož formální prezentace na půdě Rady EU proběhla dne 29. 11. 2010 u příležitosti zasedání ministrů zemědělství a který byl zároveň velmi obecným předvojem konkrétních legislativních návrhů očekávaných ze strany Evropské komise. Materiálu předcházela veřejná diskuse pod záštitou Evropské komise zahájená v dubnu 2010, která měla Evropské komisi nastínit možnosti dalšího směřování SZP dle přání zemědělské veřejnosti.

 

Přílohy
Sdělení EK  (PDF, 297 KB)