KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přínos výzkumných ústavů pro šlechtění nových odrůd

26/03/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Pracovníci výzkumných ústavů přispěli v průběhu jejich cca 60 leté existence významně k rozvoji šlechtění polních a zahradních plodin.  Za tuto dobu byly vytvořeny desítky odrůd obilnin, řepky , luskovin, technických plodin, zeleniny a ovoce.

 

Praktické šlechtění probíhalo již v období před II. světovou válkou. Domácí šlechtění má význam hlavně pro to, že odrůdy plodin jsou šlechtěny na místní převládající podmínky a jsou odolnější např.  proti vymrzání než importované odrůdy event. odolnější k domácím rasám rzi a sněti u obilnin. Jsou často vytvářeny na základě materiálu pocházejícího z genových zdrojů Národní genové banky. Z minulých let známe odrůdy ozimých pšenic ( Zdar, Sparta, Samanta) které většinou vznikly ve spolupráci se šlechtitelskými institucemi, ze spolupráve Výzkumného ústavu rostlinné výroby s firmou SELGEN a.s.  je registrace  7 odrůd pšenice se spoluautorstvím VÚRV (Sakura, Raduza, Sultan, Secese, Septima, Seance, Izzy) disponujících zvýšenou rezistencí ke rzím a snětím, využitím genů zakrslosti byly vytvořeny ve spolupráci se ŠS Úhřetice a SELGEN a.s.. odrůdy ozimé pšenice Šárka, Vlasta, Mladka a Rheia, které se významně dále uplatnily v zemědělské a i ve šlechtitelské praxi. Odrůda Rheia byla oceněná Cenou ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2006. V posledních letech vzrostl zájem o málo využívané druhy (v současné době pěstované v ekologickém zemědělství) a do praxe byly zavedeny  pšenice špalda Rubiota a pšenice dvouzrnka Rudico.

Co se týká jiných plodin, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž vyšlechtilo první českou odrůdu bezpluchého ječmene AF Lucius pro potravinářské účely. V roce 2011 byla oceněna Zlatým klasem na výstavě Země živitelka. Ve výzkumné organizaci Agritec Plant Research, s.r.o., byla vyšlechtěna odrůda lnu olejného Raciol. Vyniká velmi nízkým obsahem antinutričních látek. Je vhodná k výrobě stolního oleje, pro využití v racionální výživě, v pekárenském průmyslu na posyp pečiva i k přimíchávání do těst. V instituci Zemědělský výzkum, s.r.o., Troubsko byla vyvinuta jednoletá směs pro opylovače Mája, chráněná užitným vzorem. V roce 2011 byla oceněna Zlatým klasem na výstavě Země živitelka. 

V Čechách probíhalo také šlechtění brukvovitých zelenin – košťálovin již  od počátku 60. let minulého století. Šlechtění probíhalo většinou ve spolupráci se šlechtitelskými stanicemi organizace SEMPRA, později MORAVOSEED a přineslo 10 původních českých odrůd květáku. Studium metod hybridního šlechtění plodových zelenin vyústilo ve vyšlechtění prvních domácích F1 hybridů rajčat a okurek nakládaček. Tyčkové rajče Start F1 byl první domácí hybrid rajčete, spojující ranost a vysoký výnos. Hybrid Start S F1 se pěstuje dosud.

V roce 1997 vzniklo z iniciativy VÚRV sdružení „Česká řepka“, které sdružuje domácí výzkumné a šlechtitelské organizace, zabývající se šlechtěním ozimé řepky s využitím  nových technologických postupů. Členské organizace sdružení, jimiž jsou OSEVA PRO s.r.o., SEMPRA PRAHA, a.s., SELGEN a.s., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a VÚRV Praha v.v.i., řeší od roku 2000 tvorbu genetických zdrojů řepky s vysokým výnosovým potenciálem, požadovanou kvalitou semene a oleje a s vysokou odolností proti biotickým a abiotickým faktorům.. Výsledkem dosavadní činnosti sdružení je pět nových českých liniových odrůd ozimé řepky (Oponent, Oksana, Opus, Aplaus a Benefit).