KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obce se budou po osmnácté ucházet o titul Vesnice roku a také o Oranžovou stuhu

01/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Začal 18. ročník Vesnice roku. Na Dni malých obcí ho dnes zahájili vyhlašovatelé soutěže, mezi které patří Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a Spolek pro obnovu venkova. Přihlášky do soutěže mohou obce podávat do 30. dubna.

 

„Soutěž Vesnice roku je úspěšná a pro obyvatele z regionů důležitá. Svědčí o tom kromě jiného to, že  letos zahajujeme už její osmnáctý ročník. Soutěž povzbuzuje obyvatele venkova, aby aktivně spolupracovali při všestranném rozvoji svých domovů,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Vítězné obce jednotlivých krajských kol i hlavní vítěz dostanou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo zemědělství se podílí na soutěži již od roku 2007 a je garantem dílčího ocenění Oranžová stuha, udělovaného za příkladnou spolupráci obce, zemědělského subjektu a zájmových spolků.

 „Ministerstvo zemědělství připravilo pro každou obec, která získá krajskou Oranžovou stuhu, dotaci ve výši 600 tisíc korun a vítěz celorepublikového kola dostane navíc 200 tisíc korun,“ řekl ministr Bendl.

Soutěže se mohou účastnit obce s maximálním počtem 6 200 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, programem obnovy vesnice nebo programem rozvoje svého územního obvodu.

Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

 

Více na www.vesniceroku.cz a také na http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/oceneni-oranzova-stuha-vesnice-roku

 

Jan Žáček
tiskový mluvčí MZe