KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství v Bruselu: Snížení národní obálky pro rozvoj venkova je pro ČR nepřijatelné

23/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Zjednodušení reformy Společné zemědělské politiky (SZP), financování prvního a druhého pilíře a Společná rybářská politika byly na programu zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, které se včera a dnes konalo v Bruselu. Ministr zemědělství Petr Bendl se sešel i se svým polským kolegou Markem Sawickým, s nímž jednal o kauze průmyslové soli a dovozu polských vajec z neobohacených klecí. 

 

Ministr Bendl ocenil Dánsko, které jako předsednická země předložilo návrhy na zjednodušení SZP. „Česká republika usiluje o takovou SZP, která bude jednoduchá, efektivní, účinná, transparentní a bude mít jasné právní prostředí. V rámci návrhu, který se týká přímých plateb, je podle nás jedním z nejdůležitějších zjednodušujících kroků zrušení povinného cappingu, čili zastropování plateb podle velikosti podniku,“ řekl ministr Petr Bendl. Česká agrární diplomacie také považuje za nutné sladit kontrolní systém. Míní, že, kde se primárně kontroluje na národní úrovni, nejsou zpravidla nutné kontroly na úrovni evropské.

Podle ministra Bendla nesmí v žádném případě vzrůst administrativní náklady na SZP, a to jak na evropské, tak na národní úrovni. V této souvislosti Petr Bendl na bruselském jednání uvedl, že nárůst byrokracie a s tím spojených nákladů potvrzuje analýza, kterou si nechal zpracovat.

Při projednávání I. a II. pilíře SZP poukazuje ČR na aktuální otázku rozpočtu pro Program rozvoje venkova. „Snížení národní obálky pro Českou republiku na rozvoj venkova je nepřijatelné. Z našeho pohledu je při sestavování těchto národních obálek žádoucí přihlédnout také k dosavadnímu čerpání a rozvojovým potřebám jednotlivých členských států,“ uvedl ministr Bendl.

V návrhu nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu Česká republika vítá možnost pokračovat ve spolufinancování chovu sladkovodních ryb a pozitivně vnímá také zařazení podpor na inovace a transfer technologií. Za důležitou považuje podporu produktivních investic do rybochovných zařízení akvakulturních podniků ke zvýšení konkurenceschopnosti. „Inicioval jsem proto Společné prohlášení o rozšíření podpory pro akvakulturní podniky, ke které se připojilo 15 mých kolegů, například z Francie, Litvy, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Španělska. Myslím si, že je nutné vyvážit důraz na ochranu životního prostředí s produktivní stránkou sladkovodní akvakultury, kdy již nyní podniky hospodaří vysoce ekologicky,“ řekl Petr Bendl.

Jednání v Bruselu využil ministr Bendl k setkání se svým polským protějškem Markem Sawickým, na kterého opětovně apeloval ohledně aktuálních kauz týkajících se průmyslové soli a dovozu polských vajec z neobohacených klecí. Požádal ho o těsnou spolupráci při jejich řešení.

Petr Bendl se sešel i s evropskou komisařkou pro rybolov a námořní záležitosti Mariou Damanaki, které předal zmíněnou deklaraci a pozval ji na návštěvu České republiky.

Na pozvání britského ministra Jima Paice se Petr Bendl zúčastnil i pracovní snídaně zemí v rámci tzv. like-minded group (Velká Británie, Německo, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko a země Pobaltí) nad jednotlivými aspekty reformy SZP. Na okraj konání Rady se ministr Bendl setkal i s předsedou zemědělského výboru Evropského parlamentu Paolo De Castrem a místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem.