KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Petr Bendl: Vývoz zpracovaných výrobků z ČR roste

01/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Cesty k udržení produkce potravin, jejich kvalita a rozvoj lokálních a regionálních trhů byly tématem mezinárodní konference FOOD FORUM, která se dnes konala v Brně.

V zahajovací den Mezinárodního potravinářského veletrhu Salima se na ní sešli ministři zemědělství České republiky Petr Bendl, Slovenska Zsolt Simon, Polska Marek Sawicki, Maďarska Sándor Fazekas a Litvy Kazys Starkevičius, zástupci Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman a prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.

„Scházíme se, abychom se společně pokusili nalézt odpověď na otázku, jaká je budoucí role evropského potravinářství a zemědělství v globalizovaném světě,“ řekl v úvodu svého projevu ministr zemědělství Petr Bendl s tím, že evropský trh se přistoupením nových členských zemí postupně rozrostl až na 500 milionů lidí. „Obzvlášť kvůli přistoupení nových zemí v minulosti je třeba řešit některé palčivé otázky vztahující se k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP),“ podotkl ministr Bendl.

ČR podle Bendla dlouhodobě podporuje, aby budoucí SZP vedla k vyšší tržní orientaci a konkurenceschopnosti zemědělského sektoru. Prioritní je, aby nová SZP byla jednoduchá, transparentní, spravedlivá a zároveň vytvářela předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti evropských farmářů. Nové členské státy jsou pro zachování SZP jakožto společné politiky, která bude dostatečně významná a silná, aby dokázala čelit novým výzvám.

Jako velmi pozitivní vnímá ministr to, že Evropa vyváží z větší části již zpracované zemědělské a potravinářské produkty. „V rámci Unie vidíme, že podíl zpracovaných produktů na vývozu roste. Byl bych velmi rád, kdyby evropští a zejména čeští producenti tento trend následovali,“ řekl ministr Petr Bendl.

Český agrární obchod vykazuje stále rostoucí trendy. Vývoz vzrostl od vstupu do EU na téměř dvojnásobek, dovoz o něco víc než třetinu. Přes záporné saldo je jeho podíl na vývozu stále menší a loni činil zhruba 29 %. To je oproti předchozím letům, kdy dosahoval 30 až 50 %, pozitivní, vezme-li se v úvahu, že ČR musí dovážet mnoho zemědělských surovin, které není schopna kvůli klimatickým podmínkám a geografické poloze vyprodukovat. Kladným prvkem českého agrárního obchodu je, že rostoucí trend mají vývozy zpracovaných výrobků, jako jsou potravinové přípravky, čokoláda, nealko nápoje, mlékárenské a uzenářské výrobky, kde ČR exportuje svou přidanou hodnotu.

Za důležitou oblast označil Petr Bendl problematiku bezpečnosti potravin. „Rád konstatuji, že české potraviny jsou bezpečné. Ostatně, myslí si to i téměř tři čtvrtiny mých spoluobčanů, jak vyplynulo z průzkumu, který si Ministerstvo zemědělství nechalo zpracovat na konci loňského roku.  Řekl bych, že výsledky průzkumu ukazují, že Češi začali věnovat větší pozornost tomu, co jedí a začali se také více zajímat o původ potravin,“ řekl ministr Bendl.
 

Průzkumy potvrzují, že po různých potravinových aférách z poslední doby začínají Češi preferovat tuzemské výrobky. „Myslím, že může všechny uklidňovat a producenty i těšit, že bezpečnost evropské produkce je na vysoké úrovni. Máme zároveň i velmi dobře a rychle fungující systémy, které nás upozorní na nedostatky nebo rizika komodit dovezených ze třetích zemí. Současně s potěšením konstatuji, že bezpečnost potravin a otázky výživy jsou jedněmi z priorit vlády ČR,“ dodal Petr Bendl.

Jan Žáček
tiskový mluvčí MZe