KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr chce posílit důvěru spotřebitelů v trh s potravinami

30/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Zahájit vzájemnou spolupráci a navázat seriózní dialog mezi Ministerstvem zemědělství a zástupci rozhodujících velko a maloobchodních společností na trhu v České republice bylo cílem dnešního setkání ministra zemědělství Petra Bendla s představiteli těchto společností. Ministr chce intenzivně spolupracovat se všemi účastníky potravinového řetězce, jehož významnou součástí sektor obchodu je.

„Jedním z našich zásadních cílů je posílit důvěru spotřebitelů v trh s potravinami, a to by měl být společný zájem i obchodních řetězců,“ uvedl v úvodu setkání Petr Bendl.

Ministr Bendl zmínil skutečnost, že je zapotřebí společně hledat způsoby řešení a požádal obchodníky, aby ve vlastním zájmu reagovali na nedostatky zjištěné při prodeji dozorovými orgány státu potrestáním konkrétních viníků. „Obchodníci nemají zájem na krytí nešvarů týkajících se prodeje zboží, naopak ve spolupráci s kontrolními orgány chtějí dále zvyšovat jeho kvalitu a čerstvost prodávaného zboží,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Zdeněk Juračka.

Petr Bendl vyzval zástupce Svazu, aby při vytváření nabídky pro své zákazníky více preferovali výrobky od českých potravinářů. To je podle SOCR i v zájmu obchodníků. Jedním z předpokladů ale je, aby tuzemští dodavatelé byli schopni operativně reagovat na požadavky velko a maloobchodu a dodávat svou produkci v neměnné standardní kvalitě.

Účastníci setkání hovořili také o otázce tvorby cen. V této souvislosti zmínili aktuální situaci na trhu s vejci. Obě strany se shodly, že potřeba věrohodných informací je jedním z předpokladů, které mohou spotřebiteli pomoci v lepší orientaci o tom, jak se vytváří cena potravin.

K zajištění kvalitnější a odpovídající informovanosti se proto Petr Bendl a Zdeněk Juračka dohodli na vzájemném ověřování zásadních údajů týkajících se cen potravin i podílu českých potravin v tuzemské obchodní síti.

Ministerstvo považuje sektor obchodu za významného partnera, ať již v oblasti kvality potravin, či posilování konkurenceschopnosti. Ministr Bendl proto nabídl zástupcům sektoru obchodu pravidelné schůzky a nastavení systému vzájemné informovanosti a komunikace.

Dnešního jednání se kromě zástupců Ministerstva zemědělství v čele s ministrem Petrem Bendlem zúčastnili představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ( Svaz  českých a moravských spotřebních družstev, AHOLD Czech Republic, Makro Cash&Carry ČR, Penny Market, SPAR Česká obchodní společnost, Tesco Stores ČR, Kaufland ČR, Globus ČR a BILLA) a Lidl ČR.