KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Kvalita potravin a český spotřebitel

02/03/12
viz. zdroj

Zdroj: Tisková konference SZPI dne 29.2.2012 na Mezinárodním poravinářském veletrhu Salima 2012

V průběhu roku 2011 zaznamenala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) signály, že situace v oblasti jakosti potravin v České republice se vyvíjí k horšímu, a že roste počet případů klamání spotřebitele. Loňský rok přinesl řadu poznatků z rozšířených kontrol jakosti potravin. 430 000 analýz vykonaných na 8000 šaržích výrobků ukázalo, že zatímco bezpečnost potravin nepředstavuje větší problém, kvalitativní požadavky nesplnilo plných 15 % vzorků. I když šlo zejména o vzorky odebírané z rizikových komodit, jde o znepokojující číslo. Tyto výsledky prezentovala SZPI v lednu letošního roku s tím, že kontroly pokračují a s jejich závěry bude veřejnost seznámena.
Od počátku letošního roku se potravinářská inspekce v nezvyklé míře setkává s klamáním zákazníků o vlastnostech nabízených potravin. Toto klamání má mnoho podob. Jednotlivé případy se liší ve své závažnosti – od reklamní nadsázky, která překročila akceptovatelnou mez, až po hazard se zdravím zákazníka. Velká část těchto deliktů spočívá v klamání o datu spotřeby u pultového zboží, které se krájí nebo dělí přímo v prodejně. Jde zejména o opakované přebalování zboží, přelepování etiket, „prodlužování“ data spotřeby jednotlivých balení oddělených z původního celku (např. krájené sýry) a také o prodej masných výrobků po uplynutí 24 hodin od jejich nakrájení.
Další trik prodejců využívá skutečnosti, že značná část českých spotřebitelů preferuje domácí výrobky. K produktům ze zahraničí jsou při prodeji přiřazovány štítky se slovními spojeními, které vytvářejí falešný dojem, že jde o potraviny vyrobené v České republice.
SZPI tyto případy netoleruje. Zachycené nevyhovující výrobky jsou okamžitě stahovány z trhu a s odpovědnými osobami jsou zahajována správní řízení o uložení pokut. Jen za loňský rok uložila SZPI pokuty ve výši téměř 30 miliónů korun. Inspekce si také uvědomuje pozitivní dopad medializace těchto případů na kultivaci trhu. Připravuje proto aplikaci na své webové stránky, jejímž prostřednictvím budou pro spotřebitele snadno přístupná aktuální a konkrétní zjištění SZPI o kvalitě potravin.
SZPI také pracuje na návrzích změn legislativy, které by přinesly lepší ochranu spotřebitelů před nekvalitními potravinami, a to zejména prostřednictvím novel zákona o potravinách a zákona o SZPI
Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
BVV, pavilon P, místnost P4