KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace SZPI pro žadatele o zatřídění vína – předkládání vzorků

26/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Upozorňujeme všechny výrobce vín, kteří budou předkládat k zatřídění vzorky jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem, že od 5.3.2012 budou přijímány pouze vzorky doprovázené kompletní dokumentací , tedy:

 

  • v případě podání vzorku prostřednictvím portálu farmáře vytištěná, podepsaná a orazítkovaná žádost
  • nebo ručně vypsaná zelená žádost o zatřídění vína,
  • příslušný počet kolků nebo výpis o zaplacení správního poplatku,
  • Protokoly o zkoušce o analytickém rozboru vína zobrazené na Portálu farmáře nebo originály Protokolů vytištěné a podepsané v laboratoři a
  • 2 lahve vzorku vína od každé šarže.

Do doby předložení kompletní žádosti neběží lhůta 20-ti kalendářních dnů, do kterých musí víno být zatříděno. Opatření je voleno z důvodu maximálního zajištění průchodnosti předkládaných vzorků Komisí. I proto doporučujeme před dodáním vzorků s kompletní žádostí výrobcům kontaktovat pracovníky Komise telefonicky.