KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologické zemědělství bez mýtů

06/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média.

 

Rok vydání: 2011
Cílová skupina: Média
Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny 
Vydal: Bioinstitut, o. p. s.
Křížkovského 511/8, Olomouc, 77900
Adresa WWW: www.bioinstitut.cz
E-mailová adresa: info@bioinstitut.cz

 

Rozšíření ekologického zemědělství na více než 11% z celkové výměry zemědělské půdy v ČR určuje rostoucí význam tohoto šetrného způsobu hospodaření v naší zemi. Podobně je tomu i v celé EU a mnoha dalších zemích světa. Zejména v zahraničí bylo dosud publikováno velké množství odborných a vědeckých výsledků a studií, které hovoří v mnoha aspektech pro ekozemědělství a biopotraviny. Také u nás vyšly desítky podpůrných studií, které postupně vydával svaz PRO-BIO, Bioinstitut, MZe ČR, PRO-BIO Liga, Green marketing, univerzity, specializované výzkumné ústavy a další odborné instituce – členové České technologické platformy pro ekologické zemědělství. Stát dokonce financoval několik informačních a propagačních kampaní, které s podloženými argumenty informovaly o prospěšnosti ekozemědělství a kvalitě biopotravin. Možná právě proto, že je rozvoj tohoto oboru v ČR relativně úspěšný, začaly se objevovat zejména v loňském roce stále častěji mediální útoky proti biopotravinám. Trend přízně médií se obrátil, dříve pozitivně vnímaný obor byl v poslední době v médiích prezentován převážně negativně. Smutné na tom bylo, že byly znovu používány nesprávně argumenty, mýty, o kterých jsme si jako propagátoři ekologického zemědělství a biopotravin mysleli, že jsou i u nás již mnoho let vyvráceny. Například Bioinstitut vydal v roce publikaci „90 argumentů pro ekologické zemědělství“, deset ročníků významné mezinárodní konference Bioakademie přivedlo do České republiky desítky předních odborníků a politiků z celého světa. Jenže asi to bylo málo, možná je pravda, že by mělo být vyvrácení těch nejčastěji opakovaných mýtů sepsáno ve srozumitelné podobě a v souvislostech na jednom místě. Tato publikace se o to pokouší.

 

Přílohy
Ekologické zemědělství bez mýtů  (PDF, 1 MB)

Související odkazy
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství