KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká republika uspěla s žalobou proti Evropské komisi – ta musí vrátit Ministerstvu zemědělství přes 12 mil. EUR 

30/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Evropský Tribunál dnes vynesl rozsudek, kterým vyhověl žalobě České republiky proti Evropské komisi. Ta bude muset vrátit 12,287 milionu EUR Ministerstvu zemědělství. Česká republika tuto částku zaplatila do rozpočtu Evropské unie za údajné nadlimitní zásoby zemědělských produktů ke dni přistoupení ČR k Unii.

Po vstupu České republiky do EU stanovila Evropská komise (EK) údajné přebytečné zásoby zemědělských produktů u všech nových členských zemí Unie kromě Maďarska. Dne 4. května 2007 zveřejnila EK položky, u nichž shledala nadlimitní zásoby, a určila částky, které jednotlivé země musí do rozpočtu EU uhradit. ČR byla za přebytečné zásoby drůbežího masa, rýže, konzervovaných žampionů, mandarinek, ananasů a ovocných džusů vyměřena pokuta 12,287 milionu EUR. Splacení bylo rozloženo do čtyř let a tuto částku MZe v plné výši uhradilo do roku 2010. Nyní Evropský tribunál rozhodl o neoprávněnosti sankce EK.

„Je to významný úspěch, který po téměř pěti letech soudního sporu korunuje dlouholeté úsilí Ministerstva zemědělství a Ministerstva zahraničních věcí, a který potvrzuje, že ČR byla ze strany Komise neprávem uložena sankce. Od začátku jsme byli přesvědčeni, že ČR v době svého přistoupení k EU neporušila pravidla, a proto se rozhodla s EK soudit. Budeme požadovat, aby peníze, které Ministerstvo zaplatilo, byly ze strany EK vráceny a využity v rámci resortu,“ řekl ministr Petr Bendl.

Proti rozhodnutí EK podaly žalobu kromě ČR také Polsko, Litva a Slovensko. Česká republika ve své žalobě ze dne 4. července 2007 poukázala na překročení pravomocí EK, nepřiměřenost opatření, neexistenci metodiky, netransparentní postup a nedostatečné odůvodnění rozhodnutí ze strany EK.

Rozsudek Tribunálu ruší rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007, na jehož základě  musela ČR uhradit 12,287 milionu EUR (cca 300 mil. Kč) do rozpočtu EU. Evropská komise se proti rozsudku Tribunálu může odvolat k Soudnímu dvoru do dvou měsíců od jeho oznámení.

 

Výsledek soudního sporu vyniká především proto, že problematika nadlimitních zásob byla řešena se všemi přistupujícími zeměmi od roku 1995 a důsledkem bylo  udělení pokuty.