KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

A obsah nesouhlasil!

15/03/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

V místě určení, tj. v distribučním centru v Olomouci, zjistila v uplynulých dnech Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj nesrovnalosti v označování výrobků. A co z toho vyplynulo? Zákaz uvedení do oběhu, a to 364 kg rakouské Berger tradiční šunky nejvyšší jakosti, 140 dvěstěgramových salámů Czabai z Maďarska a 3 146 kg Mecom Uherské klobásy ze Slovenska.

Co nesouhlasilo: Berger tradiční šunka z Rakouska neodpovídala zařazením, nešlo o „nejvyšší jakost“, ale o „výběrovou“ šunku.  U maďarského salámu Czabai bylo místo deklarovaných „maximálně 48 % tuku“ prokázáno tuku 56, 6 %. A u této maďarské čabajky i slovenské uherské klobásy byla laboratorním vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc prokázána přítomnost nedeklarovaného strojně odděleného masa (drůbežího separátu).

Ve správním řízení Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj provozovateli zakázala výrobky uvést do oběhu a uložila pokutu ve výši 20 000 korun.

Uvádění nesprávných údajů při označování potravin je v podstatě klamáním zákazníků.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS