KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výsledky chovu skotu 2. pololetí 2011

15/02/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

Komentář

Podle stavu k 31. prosinci 2011 se počet skotu proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 20 tis. kusů (o 1,5 %), z toho počet krav bez tržní produkce mléka se zvýšil o 16,1 tis. ks (o 9,7 %) a počet dojných krav se snížil o 1,3 tis. kusů (o 0,3 %).

 

Proti počátku 2. pololetí 2011 stavy skotu klesly o 2,9 %, z toho stavy krav bez tržní produkce mléka o 1,3 % a počet dojných krav o 0,5 %.

 

Výroba mléka dosáhla za rok 2 664 mil. litrů, tj. ve srovnání s minulým rokem více o 2,0 %. Průměrná denní dojivost 19,53 litru vzrostla o 3,2 %. Na 100 krav se narodilo 97,0 kusů telat (o 1,4 % více), odchovalo se 90,4 kusů telat (o 2,7 % více). Úhyn telat do 3 měsíců činil 6,9 % z počtu narozených (o 1,2 % bodu méně). Tržnost mléka byla 95,9 %. Prodej jatečného skotu se meziročně snížil o 0,3 tis. tun ž. hm. (o 0,2 %).

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

 

Metodické vysvětlivky
Komentář

Tabulková část


Tab.  1 Počty skotu podle krajů – porovnání se stavem ke konci 2. pololetí min. roku
Tab.  2 Počty krav podle krajů – porovnání se stavem ke konci 2. pololetí min. roku
Tab.  3 Počty skotu podle krajů – porovnání se stavem ke konci 1. pololetí 2011
Tab.  4 Počty krav podle krajů – porovnání se stavem ke konci 1. pololetí 2011
Tab.  5 Průměrné stavy krav podle krajů – 2. pololetí
Tab.  6 Průměrné stavy krav podle krajů – rok
Tab.  7 Počet krmných dnů krav podle krajů
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 31.12.2011 podle krajů
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 31.12.2011 podle krajů – dokončení
Tab.  9 Stavy skotu podle věkových kategorií v ČR
Tab.10 Výroba a nákup mléka, prodej jatečného skotu v ČR – 2. pololetí 
Tab.11 Výroba a prodej mléka, prodej jatečného skotu v ČR – rok 
Tab.12 Výroba mléka podle krajů – 2. pololetí 
Tab.13 Výroba mléka podle krajů – rok
Tab.14 Průměrná denní dojivost podle krajů – 2. pololetí 
Tab.15 Průměrná denní dojivost podle krajů – rok 
Tab.16 Průměrná dojivost podle krajů – 2. pololetí
Tab.17 Průměrná dojivost podle krajů – rok
Tab.18 Počet narozených telat podle krajů – 2. pololetí
Tab.19 Počet narozených telat podle krajů – rok
Tab.20 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů – 2. pololetí
Tab.21 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů – rok 
Tab.22 Úhyn telat do 3 měsíců od narození podle krajů – 2. pololetí
Tab.23 Úhyn telat do 3 měsíců od narození podle krajů – rok
Tab.24 Úhyn telat v % z počtu narozených podle krajů
Tab.25 Počet odchovaných telat podle krajů – 2. pololetí
Tab.26 Počet odchovaných telat podle krajů – rok
Tab.27 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů – 2. pololetí
Tab.28 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů – rok
Tab.29 Prodej a tržnost mléka podle krajů
Tab.30 Prodej jatečného skotu, průměrná živá hmotnost podle krajů -2. pololetí
Tab.31 Prodej jatečného skotu, průměrná živá hmotnost podle krajů – rok
Tab.32 Prodej jatečného skotu podle krajů
Tab.33 Prodej jatečného skotu podle krajů – rok 

 

Grafická část


Graf 1 Počty skotu a krav k 31. 12. 2011 podle krajů
Graf 2 Výroba mléka a průměrná denní dojivost v roce 2011 podle krajů

 

Informace ke stažení