KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výsledky chovu prasat k 31.12.2011

15/02/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

Komentář

Podle stavu k 31. prosinci 2011 se počet prasat proti 31.12. minulého roku snížil o 358,7 tis. kusů (o 19,4 %), z toho počty prasnic o 25 tis. kusů (o 20,7 %). Proti stavu k 1. 8. 2010 stavy prasat klesly o 10,3 %, z toho stavy prasnic o 6,3 %.

 

Na 1 prasnici se v roce 2011 narodilo 26,3 kusů selat (oproti stejnému období předchozího roku o 1,5 % více), odchovalo 23,5 kusů (o 1,4 % více), úhyn selat z počtu narozených činil 10,9 % (o 0,1 % bodu méně). Prodej jatečných prasat proti stejnému období minulého roku klesl o 4,7 %.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky
Komentář

 

Tabulková část


Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím obdobím)
Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (meziroční srovnání)
Tab. 3 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2011
Tab. 3 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2011 – dokončení
Tab. 4 Počet krmných dnů prasnic podle krajů
Tab. 5 Průměrné stavy prasnic podle krajů
Tab. 6 Počet oprasených prasnic a prasniček podle krajů
Tab. 7 Počet narozených selat podle krajů
Tab. 8 Počet narozených selat na prasnici podle krajů
Tab. 9 Počet uhynulých selat do odstavu podle krajů
Tab. 10 Úhyn selat v procentech z počtu narozených podle krajů
Tab. 11 Počet odchovaných selat podle krajů
Tab. 12 Počet odchovaných selat na prasnici podle krajů
Tab. 13 Prodej jatečných prasat podle krajů

 

Grafická část


Graf 1 Počty prasat a prasnic k 31. 12. 2011
Graf 2 Hmotnostní kategorie prasat k 31. 12. 2011 v ČR

 

Informace ke stažení