KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výsledky chovu drůbeže 2011

15/02/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

Komentář


Stavy drůbeže k 31. prosinci 2011 se proti stejnému období předchozího roku snížily o 4 817 tis. kusů (tj. o 20,0 %). Produkce konzumních vajec dosáhla od počátku roku 1 272 mil. kusů, tj. meziroční zvýšení o 2,8 %, průměrná snáška na 1 slepici činila 307,1 kusů vajec. Prodej jatečné drůbeže klesl o 10,6 % na 216 tis. tun v živé hmotnosti.

 

Metodické vysvětlivky
Komentář

Informace dole ke stažení obsahuje:

 

Tabulková část


Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice
Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů
Tab. 3 Stavy nosnic podle krajů
Tab. 4 Průměrné stavy nosnic podle krajů
Tab. 5 Celková snáška konzumních vajec podle krajů
Tab. 6 Průměrná snáška na nosnici podle krajů
Tab. 7 Prodej jatečné drůbeže podle krajů
Tab. 8 Snáška konzumních vajec v roce 2011, včetně snášky v domácích hospodářství obyvatelstva
Tab. 9 Líhnutí drůbeže v České republice v roce 2011*)

Graf


Graf 1 Počty drůbeže a nosnic ke konci roku 2011
Graf 2 Celková snáška konzumních vajec
Graf 3 Celková snáška konzumních vajec v roce 2011 podle krajů

 

Informace ke stažení