KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ozdravovat, ozdravovat, ozdravit!

21/02/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

17. února 2012 – Jelikož ministerstvo zemědělství vynaložilo na Národní ozdravovací program od IBR, (infekční bovinní rhinotracheitida) nemalé prostředky, není jiná možnost než dotáhnout tuto akci do konce a docílit, aby ČR byla prohlášena za zemi prostou této nákazy, jako jsou naši bezprostřední sousedé, spolková země Bavorsko a Rakousko, naši významní obchodní partneři.

K 31. 12. 2011 uplynulo v ČR šest roků od zahájení Národního ozdravovacího programu od IBR. Za tuto dobu vzrostl počet hospodářství, v nichž byla eliminována infekce IBR, na 64,98 %. Program by měl skončit do 7 roků, tj. do 31. 12. 2012. Ministerstvo zemědělství na tuto dobu zajistilo finanční příspěvek státu. Chovatelům, kteří chtějí dokončit ozdravování s plným využitím státního příspěvku, zbývá již jen necelý rok.
 

Ti chovatelé, kteří nestihnou ozdravení dokončit do konce roku, musejí počítat s tím, že veškeré další náklady na vakcinační dávky, nezbytnou laboratorní diagnostiku v průběhu a v závěru ozdravování a na činnost soukromého veterinárního lékaře si budou muset hradit sami. Národní ozdravovací program od IBR byl přijat jako povinný pro všechny chovatele, jejichž stáda nebyla v den zahájení programu prostá nákazy. Z toho vyplývá jediný závěr, že ozdravování v ČR musí být dovedeno do úspěšného konce, tj. že všechna hospodářství s chovem skotu v ČR budou prohlášena za úředně prostá nákazy. Důvod je nejen zdravotní, ale i obchodní. Trendem evropských chovatelů (nejen skotu) je ozdravovat od produkčních nákaz. Pokud jde o IBR, jsou naši bezprostřední sousedé Rakousko a Bavorsko a zároveň největší obchodní partneři IBR prostí. Zejména Rakousko dalo v závěru roku 2011 některým našim chovatelům jasný signál, že zásilky, které bude považovat za rizikové, nepřijme.

 
Prosté této nákazy jsou kromě toho taktéž skandinávské země a Švýcarsko. Celá západní Evropa ozdravuje.

 
Jde tedy o další z akcí, jejímž cílem je zjednodušit českým chovatelům podmínky pro pohyb zvířat v rámci intrakomunitárního obchodu i pro obchod s třetími zeměmi.

 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS