KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Než se včely probudí

28/02/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Dokud včely spí, musejí včelaři pomýšlet na to, aby odebrali vzorky odrolků, tzv. měli, odkud se dá laboratorně stanovit, jaký je zdravotní stav tohoto chovaného užitečného hmyzu, a to zejména pokud jde o varroázu.

Poslední termín byl do poloviny února, aby se včas zaslaly vzorky buď do některého ze státních veterinárních ústavů, nebo do Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic.

Na začátku loňského roku byl výskyt varroázy docela příznivý, ale vlivem teplého podzimního počasí roku 2011 a tudíž nárůstu populace roztoče Varroa destructor docházelo v tomto období v některých oblastech ČR k úhynům včelstev. Lze tedy všem včelařům doporučit, aby v následujících měsících včelařské sezóny zvýšili pozornost při sledování zdravotního stavu včelstev a obzvlášť se zaměřovali na sledování možného zvýšeného výskytu tohoto roztoče na stanovištích svých včelstev. Samozřejmostí by mělo být dodržovat pokyny krajských veterinánrích správ pro tlumení varroázy.

Zajisté je třeba sledovat i jiné nákazy, jako je například mor včelího plodu aj. I zde je v posledních letech situace víceméně stále stejná.

V naší republice nebyl zaznamenán výskyt Malého úlového brouka (z angličtiny Small Hive Beetle) – Aethina tumida), což se jevilo, že by mohlo být velkým nebezpečím. Larvy tohoto nenápadného broučka rozežírají plásty, žerou vosk, med, larvy i mrtvé včely a tím škodí přímo i nepřímo, zejména vyvíjejícímu se včelímu plodu. Tento brouček původem z jižní Afriky byl zaznamenán v USA, a jsou obavy z jeho proniknutí na Starý kontinent.

O všech hrozících problémech Státní veterinární správa naše včelaře informuje jak přímo, tak i tím, že se podílí na školeních a odborných seminářích. I díky tomu jsou čeští včelaři na dobré úrovni a český med je důvěryhodný a je oceňován jak v naší republice, tak i v cizině.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS