KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Německá prasata byla v pořádku

10/02/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Poté, co se v Bavorsku 20. 1. objevil možný problém s chloramfenikolem ve vepřovém mase, rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, prověřit zásilky směřující do ČR. V následujících dnech odebrali inspektoři celkem 8 vzorků (5 ze svaloviny a 3 vzorky z moče).

 

Stanovení chloramfenikolu provedli v Národní referenční laboratoři pro rezidua veterinárních léčiv v ÚSKVBL v Brně (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv).

 
Konfirmační stanovení plynovou chromatografií s hmotností detekcí neprokázalo přítomnost reziduí chloramfenikolu. Toto zjištění považujeme za potvrzení německé veterinární autority, že problém byl v dotyčných hospodářstvích pod kontrolou. Ostatně v uplynulých dnech bylo 12 podezřelých hospodářství uvolněno.

 
Státní veterinární správa vnímá vážně všechny informace o případných problémech a po vyhodnocení možných rizik zásilky směřující na trh vždy prověří.

 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS