KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství připraví aktualizaci Dřevěné knihy

02/02/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Tisková zpráva MZe ze dne 27.1.2012
Ministerstvo zemědělství připraví aktualizaci takzvané Dřevěné knihy, která je koncepčním materiálem k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky. Podle aktualizovaného dokumentu bude státní podnik postupovat již v tendrech na lesnické činnosti pro období od roku 2013.

 

„Jako každý strategický materiál vyžaduje i Dřevěná kniha pravidelnou aktualizaci. Dokument v podobě zpracované na konci roku 2010 bude upřesněn a doplněn o poznatky, které vyplynuly ze zkušeností při zadávání tendrů na rok 2011 a především aktuálního tendru pro lesnické činnosti od roku 2012,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Bendl.

 

Lesy ČR k dnešnímu dni uzavřely smlouvy pro období počínající rokem 2012 pro 52 ze 117 smluvních územních jednotek (SÚJ), u dalších se čeká na reakci uchazečů, kteří byli vyzváni k uzavření smlouvy. Pouze zhruba u jedné pětiny z celkového počtu SÚJ  byl již výběr podle probíhajícího zadávacího řízení ukončen, protože vítěz příslušné části tendru odmítl podepsat smlouvu a zároveň nebyly splněny podmínky pro to, aby státní podnik mohl uzavřít smlouvu s dalším uchazečem v pořadí. V těchto jednotkách bude na překlenovací období a nezbytné činnosti vybrán dodavatel formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) a současně bude pro příslušné SÚJ co nejdříve vyhlášeno nové otevřené zadávací řízení.

 

Generální ředitel státního podniku Lesy ČR Svatopluk Sýkora dnes znovu odmítl, že by podnikem nezaviněný odklad (způsobený padesátidenním předběžným opatřením Úřadu na ochranu hospodářské soutěže) způsobil nedostatek dříví na trhu. „Lesy ČR jsou dodavatelem pouze zhruba poloviny dříví na český trh. Přesto jsme posílili pro první čtvrtletí letošního roku dodávky z pěti vlastních lesních závodů, v nichž zajišťujeme lesnické práce vlastními silami. Současně platí, že pily se na zimní období předzásobují ještě před koncem roku, protože v zimě je těžba často významně omezena klimatickými podmínkami a nedostupností porostů,“ říká Svatopluk Sýkora.

 

Dokončovaný takzvaný TENDR 2012+ organizovaný podle Dřevěné knihy zavádí „senátní systém“, při němž se bude každoročně obměňovat pětina z pětiletých smluv s dodavateli lesnických činností. Pro nynější tendr to znamená, že v pětině SÚJ se uzavírá smlouva na jeden rok, v dalších pětinách na dva, tři, čtyři a pět let. „Tento systém podporuje zachování a rozvoj konkurence na trhu, protože firma, která v jednom roce neuspěje ve výběrovém řízení, nebude odsouzena k pětileté nečinnosti, ale následně se může každoročně účastnit soutěže na nově vyhlašované SÚJ Lesů ČR. Nepochybně i pro státní podnik bude jednodušší a plynulejší, když se bude každý rok soutěžit pětina SÚJ, než když se dosud nárazově jednou za několik let soutěžily všechny najednou,“ dodává Petr Bendl.

 

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe