KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Končí příjem žádostí na Předčasné ukončení zemědělské činnosti

10/02/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Vzhledem k naplnění cílů stanovených pro opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti, a zároveň vzhledem k naplnění závazků odpovídajících výši rozpočtu na toto opatření v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, rozhodl ministr zemědělství Petr Bendl o ukončení příjmu žádostí k datu 30. 3. 2012.

 

Ukončení příjmu žádostí se netýká těch žadatelů, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců, pokud se tento příjemce zavázal k převzetí podniku v rámci preferenčních kritérií.

Žádosti o dotaci ostatních žadatelů, které budou podány po 30. 3. 2012, nebudou přijaty.

Ministerstvo zemědělství bude nadále vyhodnocovat stav čerpání Programu rozvoje venkova a opětovné spuštění opatření zváží v případě uvolnění finančních prostředků.