KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

K ekologickému zemědělství

07/02/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

V poslední době se množí útoky a obvinění, že představitelé Agrární komory ČR jsou zaměřeni proti ekologickému zemědělství. Je používána metoda vytrhávání výroků z kontextu a manipulace.

Stanovisko vedení AK ČR k ekologickému zemědělství je následující. „Ekologické zemědělství, které je provozováno poctivým způsobem a jehož cílem je přiměřená ekologická produkce, má naši podporu a uznání. Vedení AK ČR systematicky organizuje celou řadu konkrétních podpůrných aktivit.

K propagaci českého ekologického zemědělství pořádáme pravidelné tiskové konference (v roce 2011 jich bylo osm) za hojné účasti médií.

Dále v našem čtvrtletníku AGROBASE prezentujeme konkrétní biopotraviny a jejich výrobce. Například přílohou posledního vydání z 19. 12. 2011 je brožurka České bioputování a v každé AGRObasi bylo v uplynulém roce přiložené DVD – pořad o biopotravinách a ekologickém zemědělství – v profesionální kvalitě.

Dokladem naší podpory ekologickému zemědělství jsou naše konkrétní aktivity směřující k rozvoji českých potravin ekologické produkce v prodejní síti obchodního řetězce Billa.

Agrární komora ČR věnuje podpoře ekologického zemědělství významnou pozornost. V uplynulém roce 14.-15. listopadu byla právě i proto AK ČR jedním z hlavních partnerů 3. mezinárodní ekologické konference Biosummit 2011, která se pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Miroslavy Němcové a ministrů zemědělství a životního prostředí konala v Praze. Díky AKČR, která svolala do parlamentu tiskovou konferenci s účastí zhruba čtyřiceti sdělovacích prostředků a moderovanou Ing. Eugenií Línkovou, se o místy průlomovém dění v tomto oboru mohla dozvědět široká veřejnost. V těchto a dalších aktivitách budeme pokračovat i v tomto roce.

AK ČR