KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2011

17/02/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

 

Komentář

Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 4. čtvrtletí roku 2011  v porovnání se stejným obdobím předchozího roku  vzrostl o 5,8%. Z toho ceny  výrobků  a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství vzrostly o 6,4%,  zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic se nezměnily.

 

K  růstu cen vstupů do zemědělství  ve  4.čtvrtletí 2011  nejvyšší  mírou  přispěl  růst  cen umělých hnojiv, půdních  zlepšovacích  prostředků (o 13,1%). Menší růst   cen byl zaznamenán u energie a maziv   (o  10,3 %),u osiv a sadby  (o 9,7%), u zvířat pro chov a výrobu (o 8,3%) a krmiv  (o 5,7%). Podstatně méně vzrostly ceny  veterinárních služeb (o  2,0%).  

 

V porovnání k výchozí základně roku 2005 se ceny vstupů zvýšily o 16,1 %. Z toho ceny  výrobků  a  služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství vzrostly o  17,8% a ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských  investic o 2,2%.

 

Nejvyšší  cenový nárůst byl vykázán u maziv (o 53,5%),elektřiny (o 49,5%) a paliv na topení  (o 44,1%). Dále byl  cenový  nárůst  u  umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků  (o 34,9%), u osiv a sadby  (o 31,8%) a  u krmiv  (o 23,7%). Méně se zvýšily  ceny údržby budov  (o 11,7%), ceny  služeb pro zemědělství  (o 9,5%) a veterinární služby (o 7,3%). Naopak  pokles cen byl u chemických prostředků a pesticidů  (o 9,7%) a u strojů pro zemědělství (o 3,5%).

 

V porovnání se 3. čtvrtletím roku 2011  se index cen vstupů do zemědělství  snížil  o 0,1%, neboť se snížily ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství o 0,2%  zatímco  ceny výrobků  a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o  0,6%.

 

K  růstu cen  došlo zejména u  zvířat pro chov a výrobu (o 2,1 %) a u energie a maziv (o 1,8 %).
 
K  poklesu cen  došlo u  krmiv (o 2,6% ).

 

Poznámka

Pro dokreslení cenového vývoje u rozhodujících vstupů do zemědělství, které jsou šetřeny statistickým zjišťováním Ceny Zem 1 (2, 3, 4) – 04, jsou publikovány zjištěné průměrné ceny vybraných druhů osiv a sadby, průmyslových krmiv a  hnojiv, pesticidů a služeb pro zemědělce.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky

Komentář

Tabulková část

Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100)
Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2005 = 100) 
Tab. 3 Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100)
Tab. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě

Grafická část

Graf 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2005 = 100)
Graf 2 Indexy cen vstupů do zemědělství – osiva a sadba, krmiva (průměr roku 2005 = 100)
Graf 3 Indexy cen vstupů do zemědělství – energie (průměr roku 2005 = 100)
Graf 4 Indexy cen vstupů do zemědělství – hnojiva, pesticidy (průměr 2005 = 100)

 

Informace ke stažení