KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Historie a budoucnost českého zemědělství (III)

06/02/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Koncept Historie a budoucnost českého zemědělství se tentokrát věnuje nejprve zhodnocení vývoje úrovně zemědělské výroby, čímž se uzavřou dvě předchozí, již vydaná pokračování. Následně se text zaměřuje na vývoj stavů hospodářských zvířat.

 

Hodnocení zemědělské výroby

Jedno z nejobjektivnějších kritérií hodnocení vývoje českého zemědělství je jednotková produkce hlavních výrobků rostlinné a živočišné výroby na hektar zemědělské půdy. Vývoj výroby je patrný z tabulky 1.

 

Rok

Rostlinná výroba

Živočišná výroba

Sklizeň

Zrnin

(kg/ha)

sklizeň

brambor

(kg/ha)

Sklizeň

Olejnin

(kg/ha)

sklizeň

Cukrovky

(kg/ha)

jatečných

zvířat

(kg. ž. hm.)

Mléka

(l)

Vajec

(kusy)

1950

386

1 420

7

1 156

126

508

290

1990

2 146

414

80

950

296

1 133

868

2000

1 527

345

220

656

185

633

716

2010

1 968

189

329

870

152

741

351

 

 

Z uvedených čísel lze odvodit následující závěry:

  • Úroveň produkce hlavních komodit po válce byla celkově samozřejmě nižší, ale našly se komodity, jejichž intenzita produkce byla vyšší než nyní (brambory, cukrovka) a komodity, které se současné úrovni blížily (jatečná zvířata, mléko).
  • Vrchol produkce dosáhlo české zemědělství na konci devadesátých let a od té doby s výjimkou obilovin a olejnin trvale klesá.
  • Největší pokles zaznamenávají komodity živočišné produkce – které vytváří zaměstnanost a přidanou hodnotu.

 

Stavy hospodářských zvířat

Vývoj stavů hospodářských zvířat od roku 1935 až do dnešní doby ukazují tabulka a graf.

 

Tab. 2 – Stavy hospodářských zvířat (tisíce kusů, ČSÚ)

 

Rok

Skot celkem

Ze skotu krávy

Prasata

Z prasat prasnice

Ovce

Drůbež

1935

3105

1851

2309

278

40

1945

3024

1518

1724

202

282

14724

1960

2986

1429

3498

361

228

18657

1990

3506

1236

4789

310

429

31981

2011

1343

551

1749

112

209

21250

 

 

 

 

Hodnocení uvedených statistických dat není příliš radostné a je celkem jednoznačné.

  • Stavy skotu a prasat jsou nízké nejen ve srovnání s rokem 1990, ale i se stavy za první republiky.
  • Současný stav prasat lze zhodnotit jako tragický, odvětví je v podstatě rozvrácené.
  • Určitou intenzitu vykazuje pouze drůbež, v posledních letech stoupají stavy ovcí
    Stavy hospodářských zvířat jsou hluboce pod produkčními možnostmi českého zemědělství. Jinými slovy nevyužíváme svoje přírodní a lidské zdroje.

 

(Pokračování příště)
Ing. Jan Veleba
prezident Agrární komory ČR