KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizace Metodiky pro tvorbu fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

01/02/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dne 23. 1. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Metodiky pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 16. kola příjmu žádostí a nabývá účinnosti dne 27. 3. 2012 (po skončení 15. kola příjmu Žádostí).

 

V aktualizovaném znění Metodiky pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 bylo zrušeno podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací). Dále dochází k dílčím změnám ve způsobilých výdajích u jednotlivých opatření a podopatření (zejména v podopatření I.1.1.1 a III.2.1.2) a nově jsou zavedena přechodná ustanovení. Aktualizované znění Metodiky naleznete v příloze zde.