KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výživa a chov zvířat na veletrhu ANIMAL VETEX v Brně

10/01/12
viz. zdroj

Zdroj: www.BVV.cz

 

 

Brno, 13. prosince 2011   Nejen zemědělské stroje, ale také technologie pro chov hospodářských zvířat a výstavu živých zvířat uvidí návštěvníci jarního čtyřlístku agrárních výstav TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA. Tato důležitá mezinárodní akce se koná od soboty 31. března do středy 4. dubna 2012.

 

Právě druhý jmenovaný mezinárodní veterinární veletrh se bude zabývat problematikou živočišné výroby a veterinární péče.

 

Nová zařízení pro velko i malochovy zvířat patří do nomenklatury mezinárodního veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX. V Brně se budou prezentovat dodavatelé technologií pro chov, krmiv, krmných směsí, minerálních, vitaminových a energetických doplňků, veterinárních přípravků, reprodukční techniky a dalšího vybavení pro živočišnou výrobu.

I když je ANIMAL VETEX nejmenší ze čtveřice souběžně konaných veletrhů, představuje velmi atraktivní podívanou pro návštěvníky, neboť jeho součástí je i výstava hospodářských zvířat, konkrétně skotu, prasat, ovcí a koz. Expozici živých zvířat připravují chovatelské svazy, aby zde prezentovali české chovatele a chov vůbec a propagovali české potraviny. Výstava živých zvířat bude v daleko menším rozsahu, než tomu bývá v lichých letech na  Národní výstavě.

 

„Prezentace českého chovu hospodářských zvířat na našich veletrzích má velký obchodní význam, o čemž nás pravidelně přesvědčují uskutečněná obchodní setkání, často se zahraničními partnery. Naposledy to byla delegace ředitelů zemědělských podniku z republiky Baškortostán Ruské federace,  delegace srbských zemědělců a obchodníků se zemědělskými komoditami a delegace zástupců zemědělských podniků z Litvy při letošní Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. Zahraniční odborníci se zde sešli s českými chovatelskými svazy a jednali o možnostech spolupráce v oblasti nákupu masného i mléčného skotu z naší země“ uvedl ředitel veletrhu Jan Kuběna.

 

Středoevropský veterinární kongres


Tradici na veletrhu ANIMAL VETEX si vysloužil i Středoevropský veterinární kongres, který se bude v připravovaném ročníku konat již po páté, tentokrát ve více slavnostním duchu. Pátý ročník bude totiž setkáním veterinárních lékařů České a Slovenské republiky k oslavě výročí dvě stě padesáti let existence veterinárního lékařství. Mimo zdůraznění významu, rozmanité role a uplatnění této profese se kongres bude věnovat i odborným přednáškám k wellfare zvířat.