KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Uplatnění Směrnice Rady 74/1999 EK o minimálních standardech pro chov nosnic v praxi

27/01/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

TISKOVÁ KONFERENCE 25.1.2012

1) Směrnice Rady 74/1999EK o minimálních standardech pro chov nosnic

Základní cíl: od 1.1.2012 zákaz chovu nosnic v tzv. neobohacených klecích
Pokud by někdo porušil –TÝRÁNÍ ZVÍŘAT
Metody chovu nosnic
Neobohacené klece
Obohacené klece
Alternativní technologie( podestýlka, voliéry, podestýlka s výběhem, ekologické chovy)

Rozdíl mezi neobohacenými klecemi a obohacenými klecemi:
neobohacené klece: 550 cm2 
obohacené klece: 750 cm2, snáškové hnízdo, hřady, zařízení na zkracování drápů, místo na klování a hrabání

2) Čeští chovatelé splnili podmínky legislativy- od 1.1.2012 nechovají nosnice v neobohacených  klecích


K 1.1.2012 dokončena výměna a rekonstrukce cca 80% kapacit. 20 % kapacit bude dokončeno v průběhu tohoto roku.

3) Náklady na výměny a rekonstrukce technologií budou celkem cca  2.800.000.000 Kč.


Chovatelé získali z programu rozvoje venkova  cca 900 000 000 Kč.
Původní odhady  byly 1 600 000 000 Kč.
Složení  technologií v ČR po ukončení rekonstrukcí předpoklad : obohacené klece  80%, podestýlky a voliéry 14% , podestýlky s výběhem 2%, ekologické chovy 4%     

4) V EU 15 států, které nesplnily požadavky této Směrnice: Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Maďarsko, VB, Kypr, Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Holandsko, Malta, Lotyšsko.

Cca 46 milionů nosnic v neobohacených klecích, sneseno  cca 40 milionů vajec denně.

5) Soběstačnost ČR   před  rekonstrukcí  v roce 2003 101%, 2011 77%, 2012 60%. Po ukončení rekonstrukcí – cca 80%

6) Kontrolní orgány pracují velmi pečlivě, chovatelé s nimi také spolupracují a provádí nezávislý monitoring v obchodní síti.

7) EK selhala ve vyjednávání a zajištění plnění legislativy.  Na konci roku 2011, kdy už bylo jasné , že všechny státy toto nesplní snažila se o řešení.  Nejsou stanoveny žádné podmínky, omezení. EK sdělila, že proti těmto státům zahájila sankční řízení. Jediným pozitivním výsledkem jsou seznamy chovatelů nosnic jednotlivých členských zemí  s registračními čísly  a technologiemi, které každý stát musí dodat EK a ty jsou přístupné na internetu zástupcům autorit.

8) Základní problém: pokud se vejce v neobohacených klecích vyrobí,  cenová úroveň na trhu je nižší. Pokud by se vejce vyrobila jen v požadovaných technologií, měl by každý výrobce  stejnou startovní čáru.

9) Kvalita vajec:  nezávisí na volbě technologie chovu, ale na složení KS.
Tato směrnice nebyla vytvořena proto, aby se zlepšila kvalita vajec, ale podmínky chovu nosnic !

10) Co je nutné dělat dále:

  1. Požádat EK o zajištění, co nejrychlejšího  ukončení výměny technologií u daný 15 ČS a to jak na úrovni státních autorit tak nevládních organizací
  2. Sledovat pečlivě vývoj i aktivitu EK
  3. Nespokojit se s prvotními úspěchy a vytrvat v kontrolní činnosti až do doby ukončení rekonstrukcí
  4. Nastartovat osvětový program pro spotřebitele

Ing. Dagmar Tůmová
Předseda představenstva
Českomoravská drůbežářská unie, o.s.