KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tisková zpráva k projektu „Ovoce do škol“

14/01/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

V Praze dne 12.1.2012

Už opět hrozí zastavení toku finančních prostředků z Evropské unie do České republiky tentokrát v souvislosti s projektem „Ovoce do škol“.

Na veřejnost se dostávají informace o tom, že schvalování tohoto projektu, kdy předkladatelem je Mze, se zase děje na poslední chvíli. Termín pro zaslání přihlášky ČR na další školní rok, tj. rok 2012/2013 do Evropské komise je 31. leden 2012 a to té doby musí být přihláška  schválena vládou.

Další alarmující informace je ta,  že Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s přihlášením se České republiky  do tohoto školního projektu na rok 2012/2013.

Ani fakt, že 2/3 finančních prostředků je poskytovaných Evropskou unií na podporu projektu „Ovoce do škol“, neovlivnil rozhodnutí MF. Jelikož jde o projekt povinně kofinancovaný z 1/3 z rozpočtu České republiky, se zřejmě MF rozhodlo v rámci úsporných opatření  projekt nepodpořit a vydat  zamítavé stanovisko při předkládání materiálu do vlády.

Opět nastává podobná  situace jako za éry bývalého ministra Gandaloviče, kdy byla zrušena národní dotace na obdobný program „Školní mléko“. A tím k narušení vypracovaného funkčního projektu, který v rámci EÚ využívá řada členských zemí a tím také čerpá finance z Evropské unie na určené na podporu těchto projektů.

K tomu všemu je nutno uvést několik čísel, které mají jasnou vypovídací hodnotu:
Ve školním roce 2009/2010 se projektu účastnilo:

  • 2 883 škol
  • 323 431 žáků 1. – 5. ročníků základních škol.
  • z cílové skupiny 454 532 dětí se jedná o 71,1 %.

Celková podpora ze zdrojů EU a ČR pro projekt ve školním roce 2009/2010 činila 72 689 962 Kč, přičemž částka 53 063 672 Kč je 73% podíl z EU a 19 626 290 Kč je 27% podíl z ČR.
 
Ve školním roce 2010/2011 se projektu  účastnilo:

  • 3 145 škol
  • 370 241 žáků 1. – 5. ročníků základních škol.
  • z cílové skupiny 454 532 dětí se jedná o 81 %.

 

Za školní rok 2010/2011 bylo vyplaceno celkem 88 132 406 Kč z celkového rozpočtu na podpory 88 886 000 Kč na projekt.

Úspěšnost čerpání podpory ve školním roce 2010/2011 činila 99,1 %. Účast škol a dětí v projektu v ČR je velmi vysoká a projekt jako takový je hodnocen velmi pozitivně. Rodiče, děti i školy hodnotí projekt mimořádně příznivě a při realizaci tohoto projektu se nevyskytují žádné větší problémy.

Ve školním roce 2010/2011 došlo znova ke zvýšení počtu škol v projektu o 262 (o 9 %) a ke zvýšení počtu dětí v projektu o 46 810 (o 14 %).

Ze všech uvedených faktů vyplývá, že jde o projekt mimořádně úspěšný, hodnocený všemi zúčastněnými velmi kladně s dopadem na vytvoření a udržení zdravých stravovacích návyků dětské populace.

Na vytvoření funkčního systému pro uvedený projekt byly vynaloženy nemalé finanční prostředky ze strany státu, distributorů a škol, které by byly jeho neschválením naprosto zmařeny. Jednalo se o vytvoření, nebo nákup programového vybavení na administraci ve státní správě, administraci a fakturaci, vytvoření logistického systému pro jednotlivé závozy na školy u distributorů, nebo vytvoření systému  potřebného  při evidenci a rozdělování ovoce na jednotlivého žáka ve školách.

Dále je třeba brát v úvahu  to, že v nadcházející době to bude možná pro některé děti v rámci snižujících se finančních prostředků v rodinných rozpočtech, jediné ovoce, které budou moci  konzumovat. A je třeba přihlédnout také k tomu, že v této oblasti jsou částečně vytvořena pracovní místa a se zrušením projektu se budou muset všichni vypořádat s úbytkem práce a tudíž se snížením počtu zaměstnanců. V neposlední řadě jde také o podporu českých ovocnářů. A navíc – v EU necháme „ležet ladem“ cca 2 mil. EUR přidělených pro Českou republiku.

 

Vedení Agrární komory ČR