KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2012

14/01/12
viz. zdroj

Zdroj: www.eAgri.cz

 

Směnný kurz pro rok 2012, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

 

Směnným kurzem pro rok 2012, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova, je kurz 25,505 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření:

  • II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)
  • II.1.2.1. Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě
  • II.1.3. Agroenvironmentální opatření
  • II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy
  • II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu
  • II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů