KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

06/01/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci.

 

Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat na jatky tzv. informace o potravinovém řetězci (IPŘ). To je informace o zdravotním stavu zvířat a o jim podaných lécích, ze kterých provozovatel jatek a státní veterinární dozor zjistí vhodnost zvířat pro porážku k výrobě potravin.

Milan Malena a Jozef Bíreš se domluvili, vzhledem k tomu, že čeština a slovenština jsou příbuzné jazyky a obyvatelům našich zemí srozumitelné, na vzájemném uznávání IPŘ v českém a slovenském jazyce. To znamená, že slovenské veterinární orgány budou uznávat IPŘ psané v českém jazyce a české veterinární orgány nebudou bránit v přijetí na jatky zvířatům doprovázeným IPŘ v jazyce slovenském, a to v případě, že tyto dokumenty budou obsahovat všechny informace požadované výše citovaným ustanovením legislativy EU. Pro usnadnění této povinnosti byly vytvořeny formuláře pro poskytování příslušných informací, které jsou ke stažení na webových stránkách www.svscr.cz a www.svssr.sk. Závazný je ovšem obsah dokumentu doručeného na jatky, nikoli jeho forma, tedy použití příslušného formuláře není pro chovatele povinné.

V nejbližších dnech očekáváme oficiální písemné potvrzení této úmluvy mezi nevyššími veterinárními autoritami České a Slovenské republiky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR