KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rezidua antibiotik v mase bez účinku na člověka

19/01/12
viz. zdroj

Zdroj: www.agronavigator.cz

 

Množství reziduí v mase užitkových zvířat je tak malé, že nemůže ovlivnit lidské zdraví. Kromě toho se vyskytují u zvířat jiné bakteriální kmeny.

Rezidua antibiotik v drůbežím a vepřovém mase jsou podle vedoucího veterinární služby v oboru chovu prasat zemědělské komory Severního Porýní-Vestfálska Dr. Jürgena Harlizia na tak nízké úrovni, že nemají žádný vliv na lidské zdraví. Metody detekce jsou stále přesnější, ale koncentrace reziduí se pohybují daleko pod zákonnými limity. V posledním období se v médiích objevila řada znepokojujících zpráv o používání antibiotik v chovu užitkových zvířat. Politici, média a spotřebitelé ale musejí rozlišovat, protože v živočišné výrobě a u lidí se mohou vyskytovat odlišné bakteriální kmeny. Stále častěji se vyskytují varování před nebezpečím vyplývajícím z výskytu MRSA (zárodky Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin) – také označované jako nemocniční (nozokomiální) infekce – v chovu užitkových zvířat. Ale na rozdíl od situace v nemocnicích se u užitkových zvířat jedná téměř výhradně o typ ST398, který je jen zřídka původcem onemocnění u lidí.

 
I v těch nejlepších chovatelských podmínkách se v chovech užitkových zvířat vyskytují infekční onemocnění, k jejichž terapii je nezbytné použít antibiotika. To je nezbytné jak s ohledem na ochranu spotřebitele, tak i z důvodu zachování dobrých životních podmínek zvířat. Při terapii se postupuje podle principu „v nezbytné míře a co nejméně“. Úplné upuštění od používání antibiotik ale není smysluplné. Zemědělci podávají zvířatům antibiotika pouze na předpis veterinárního lékaře, který zvířata předtím vyšetří. (AgE)

Antibiotikarückstände im Fleisch ohne Wirkung auf den Menschen www.topagrar.com