KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Registrujeme soukromé veterinární lékaře

04/01/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Jak vyplývá z veterinárního zákona i z logiky věci jsou veterinární lékaři působící ve státní správě  a soukromí veterinární lékaři v úzkém kontaktu a mají spolu fungující vztahy.

 

Z veterinárního zákona například vyplývá, že se soukromí veterinární lékaři jistým způsobem podílejí i na fungování státního veterinárního dozoru. Zejména na odběrech vzorků, preventivních akcích (jde například o vakcinace), na vyšetřování zvířat, která poranila člověka, na zdolávání nákaz a mají také povinnosti informovat o svých zjištěních Státní veterinární správu.

 

Z posledních jednání mezi Státní veterinární správou a Komorou veterinárních lékařů vyplynulo, že bude pro obě strany velmi prospěšné uvést na webových stránkách SVS ty soukromé veterinární lékaře, kteří jsou schváleni k provádění úkonů potřebných pro úřední veterinární dozor. Těmi se rozumí vyšetřování, potvrzování, atd. Pro KVL to může být dobré pro možnou kontrolu svých členů a pro krajské veterinární správy i pro SVS pak tento seznam bude vodítkem pro fakturaci za úkony provedené soukromým veterinárním lékařem.

 

Jen ti, kdo jsou schváleni a registrováni mohou v rámci tzv. státní zakázky očekávat, že jim prostřednictvím SVS přijdou peníze za provedené úkony ze státního rozpočtu.

 

Od 1. 1. 2012 lze již takovýto seznam schválených veterinárních léků nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy – www.svscr.cz.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR