KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projekt „Ovoce do škol“ bude pokračovat i v příštím roce

27/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Vláda dnes schválila přihlášku České republiky k projektu Evropské unie „Ovoce do škol“ pro příští rok. Jeho cílem je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti nárůstu dětské obezity.

 

Cílovou skupinou projektu, který začal v roce 2009, jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Každý rok se jich do projektu zapojuje více.

„Projekt stanoví pro Českou republiku celkovou podporu ve výši 2 723 425 EUR, z čehož 73 procent, tedy 1 988 100 EUR, což je zhruba 53 milionů korun, půjde z prostředků  Evropské unie. Sedmadvacet procent, tedy kolem 20 milionů korun, bude spolufinancováno ze státního rozpočtu,“ řekl ministr Petr Bendl s tím, že členské státy, tedy i naše republika, mohou požádat také o navýšení podpory z celkové částky 90 milionů EUR, které jsou na projekt vyčleněny.

V prvním roce se do projektu „Ovoce do škol“ zapojilo zhruba 70 % všech dětí z cílové skupiny, tj. 323 431 dětí, pro školní rok 2011/2012 to bylo 85,1 % dětí z cílové skupiny. „Pokud jde o spotřebu ovoce a zeleniny, Češi jsou podle posledních průzkumů v Evropě třetí od konce a tato spotřeba u nás stále klesá. Cílem projektu Ovoce do škol je kromě jiného právě změnit stravovací návyky dětí a opět je přivést ke zdravému jídlu,“ vysvětlil ministr Bendl. Podle něj navíc učitelé mohou projekt propojovat s přednáškami a výukou na téma zdraví, správné výživy, významu konzumace ovoce a zeleniny, pravidla bezpečného zpracování a výběru vhodného ovoce, při kterých jim pomohou i webové stránky Ministerstva www.bezpecnostpotravin.cz a www.viscojis.cz/teens.

Ovoce do škol přímo působí na téměř 400 tisíc dětí. K tomu se do něj zapojují také učitelé a rodiče dětí, takže projekt přesahuje původní cílovou skupinu. Na projektu se jako partneři podílejí rezorty školství, zdravotnictví a zemědělství.

Evropská komise přerozdělení peněz oznámí do 31. března 2012. Přestože jde o školní rok 2012/2013, peníze jsou vzhledem ke lhůtám pro podávání žádostí o podporu a jejich vyplácení administrovány až v kalendářním roce 2013. Podpora je zpětná na základě žádostí o vyplacení podpory.