KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Parlament volá po bezodkladném snížení plýtvání potravinami v EU o polovinu

30/01/12
viz. zdroj

Zdroj: Evropská komise

 

Až 50% jedlých a nezávadných potravin je v evropských domácnostech, supermarketech a restauracích každý rok vyhazováno, zatímco 79 milionů unijních občanů žije pod hranicí chudoby a 16 milionů je závislých na potravinové pomoci z dobročinných institucí.

 

Parlament v usnesení přijatém ve čtvrtek požaduje bezodkladná opatření vedoucí ke snížení plýtvání potravinami o polovinu do roku 2025 a zlepšení dostupnosti potravin pro potřebné občany EU.

 

Vzhledem k tomu, že potravinami je plýtváno ve všech stádiích – producenty, zpracovateli, prodejci, restauratéry – vyzývají poslanci, aby byla přijata koordinovaná strategie, která by obsahovala celoevropská a národní opatření ke zlepšení účinnosti potravinářského dodavatelského řetězce pro jednotlivá odvětví a která by bezodkladně řešila problém plýtvání potravinami. Nebudou-li přijaty žádné kroky, plýtvání potravinami se do roku 2020 zvýší o 40%, podle studie zveřejněné Komisí. 

 

"Největším problémem v budoucnu bude uspokojit rostoucí poptávku po potravinách, která předčí dodávky. Nemůžeme si již dovolit nečinně přihlížet tomu, jak je plýtváno jednoznačně jedlými potravinami. Je to otázka etiky, ale také ekonomický a sociální problém s obrovskými důsledky pro životní prostředí", řekl zpravodaj Salvatore Caronna (S&D, IT) před hlasováním a zdůraznil, že "míč je nyní na straně Komise. Neočekáváme nic menšího než přesvědčivou strategii EU, která nasměruje všech 27 členských států na cestu systematického řešení tohoto problému."

 

Lepší vzdělávání zabrání nadměrnému odpadu

 

Podle usnesení by k výraznému snížení plýtvání potravinami do roku 2025 přispěly kampaně na evropské a národní úrovni zvyšující informovanost veřejnosti jak zabránit plýtvání potravinami. Členské státy by měly zavést vzdělávací programy ve školách o tom, jak potraviny skladovat, vařit a jak likvidovat odpad. Za tímto účelem by si členské státy měly vyměňovat osvědčené postupy. Ke zvýšení povědomí o udržitelném nakládání s potravinami by dle poslanců měl být rok 2014 vyhlášen "Evropským rokem boje proti plýtvání potravinami". 

 

Řádné označování a balení

 

Aby se předešlo situacím, kdy obchodníci nabízejí potraviny blížící se lhůtě trvanlivosti a kdy se zvyšuje potenciál jejich plýtvání, navrhuje usnesení zvážit možnost uvedení dvojí doby trvanlivosti – dokdy se jídlo může prodávat a dokdy může být konzumováno. Usnesení dodává, že Evropská komise a členské státy by nejdříve měly zajistit, že spotřebitelé budou rozumět rozdílům mezi označeními, která jsou nyní v EU používány. Jde zejména o označení "minimální trvanlivost do" odkazující na kvalitu potravin a "spotřebujte do" spojené s jejich bezpečnou spotřebou

 

Spotřebitelům by za účelem nákupu pouze takového množství potravin, jaké potřebují měly být nabízeny různé velikosti jejich balení. Obaly by také měly být navrženy tak, aby lépe uchovávaly potraviny. Potraviny blížící se lhůtě trvanlivosti a poškozené potraviny by měly být prodávány se slevou, aby byly dostupnější pro potřebné, říkají poslanci.

 

Veřejné instituce by měly zvýhodňovat zodpovědné dodavatele

 

Pravidla pro veřejné zakázky na pohostinské služby by měla být upravena tak, aby  pokud možno zvýhodňovala dodavatele, kteří používají místní produkty a zaručují bezplatné rozdělení nespotřebovaných potravin mezi chudší občany nebo otravinové banky místo jejich vyhození.

 

Usnesení dodává, že by mělo být změněno zacílení podpůrných opatření na úrovni EU ohledně rozdělení potravin nejchudším občanům a programů na podporu konzumace ovoce a mléka ve školách s ohledem na zamezení plýtvání potravinami.

 

Poslanci také přivítali iniciativy, které již probíhají v některých členských státech, spočívající ve zpětném odběru neprodaných potravin a jejich přerozdělení mezi potřebné občany a vyzvali prodejce, aby se do takovýchto programů zapojili.

 

Čísla o plýtvání potravinami

 

Současný odpad v EU: 89 mil tun ročně (tj. 179kg na osobu)

 

Projekce pro rok 2020 (nebudou-li přijaty žádné kroky): 126 mil tun ročně (tj. 40% nárůst)

 

Zodpovědnost za potravinový odpad:

– domácnosti – 42% – z toho 60% lze zabránit

– výrobci – 39%

– prodejci – 5%

– sektor pohostinství – 14%

 

Plenární zasedání Zemědělství − 19-01-2012 – 13:03